Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, april

Aktiebostadspriser 2007, 2:a kvartalet

2007
2:a kvartalet
Offentliggöranden