Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, mars

Publicerad: 30.1.2006

Bostadspriserna steg i oktober-december

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna under det sista kvartalet år 2005. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 2,5 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,4 procent och i övriga Finland med 1,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på Skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. De slutliga uppgifterna, som publiceras i april 2006, omfattar alla gjorda affärer.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 4,1 procent och i Esbo med 1,8 procent från föregående kvartal. I Vanda var priserna oförändrade. I Tammerfors steg priserna med 1,9 procent, i Åbo med 1,8 procent, i Jyväskylä med 1,1 procent, i Kuopio med 1,0 procent, i Uleåborg med 0,6 procent och i Lahtis med 0,2 procent.

På årsnivå steg priserna på gamla höghusbostäder i hela landet med i genomsnitt 9,0 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 10,2 procent och i övriga Finland med 7,9 procent. Enligt förhandsuppgifterna gjordes omkring 68 000 bostadsaffärer år 2005, vilket är omkring 9 procent mer än år 2004.

Realprisindex för gamla högshusbostäder
I/1970-IV/2005, 1970=100 (enligt levnadskostnadsindex)

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt,
indexet under 4:e kvartalet 2005 samt förändringar från 3:e kvartalet 2005
och 4:e kvartalet 2004. Uppgifterna är preliminära.Område
Medelpris,
e/m2
2005/4
Indextal
2005/4
Index-
förändring, %
2005/3-2005/4
Index-
förändring, %
2004/4-2005/4
Antal affärer i statistiken
2005/4
Hela landet 1 765 133,8 2,5 9,0 8625
Huvudstadsregionen 2 648 136,4 3,4 10,2 2892
Övriga Finland 1 304 131,2 1,6 7,9 5733
Nyland 2 479 136,0 3,3 10,0 3500
Östra Nyland 1 668 154,5 9,8 12,9 74
Egentliga Finland 1 378 139,6 2,9 9,1 899
Satakunta 1 092 132,4 3,9 11,5 266
Egentliga Tavastland 1 269 132,8 3,3 11,5 233
Birkaland 1 552 133,6 1,8 9,9 807
Päijänne- Tavastland 1 171 132,2 0,1 6,8 448
Kymmenedalen 980 130,5 1,6 10,6 348
Södra Karelen 1 230 122,5 -2,1 6,8 197
Södra Savolax 1 007 121,5 -1,6 0,8 212
Norra Savolax 1 346 136,3 2,3 8,8 301
Norra Karelen 1 337 139,1 1,4 7,8 116
Mellersta Finland 1 302 122,9 0,7 6,1 311
Södra Österbotten 1 004 120,8 3,5 5,5 75
Österbotten 1 193 118,7 1,0 5,1 170
Mellersta Österbotten 977 127,4 2,3 5,1 50
Norra Österbotten 1 399 125,4 -0,4 1,8 357
Kajanaland 974 110,7 -7,8 0,2 70
Lappland 981 117,9 1,9 10,1 191
Helsingfors 2 2 927 138,4 4,1 11,6 1947
Helsingfors-1 4 103 144,7 5,9 16,4 313
Helsingfors-2 3 003 138,3 3,2 10,7 965
Helsingfors-3 2 262 133,6 4,3 8,2 331
Helsingfors-4 1 938 129,9 3,3 6,8 338
Esbo-Grankulla 2 186 130,9 1,8 6,9 491
Vanda 1 761 128,3 0,0 4,5 454
Ramkommuner 3 1 488 131,5 2,6 7,1 492
Borgå 1 874 157,3 6,9 12,7 59
Tammerfors 1 768 136,0 1,9 9,9 569
Åbo 1 517 144,6 1,8 9,2 558
Björneborg 1 170 133,6 1,7 14,3 149
Raumo 1 096 136,7 3,6 9,0 80
Villmanstrand 1 427 127,3 -0,2 8,9 136
Kotka 1 057 139,7 3,5 20,2 154
Kouvola 1 003 125,8 1,3 3,5 108
Lahtis 1 261 134,1 0,2 6,6 347
Tavastehus 1 554 139,3 6,3 12,2 134
Kuopio 1 575 139,8 1,0 8,4 181
Jyväskylä 1 521 125,5 1,1 6,8 196
Vasa 1 298 120,9 1,9 7,1 127
Seinäjoki 1 106 120,2 3,4 5,0 49
Karleby 989 129,7 2,5 5,5 46
S:t Michel 1 244 128,8 -3,8 1,4 90
Joensuu 1 635 150,7 1,0 9,1 88
Uleåborg 1 510 128,3 0,6 2,1 287
Kajana 1 068 118,4 -2,2 -1,3 53
Rovaniemi 1 158 118,8 -0,3 9,4 124

..= Under 20 affärer i statistiken, uppgifter publiceras inte
1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. En detaljerad områdesindelning finns på internet på tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
3 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Källa: Bostadspriser 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 4:a kvartalet 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2005/04/ashi_2005_04_2006-01-30_tie_001_sv.html