Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, april

Publicerad: 29.7.2005

Bostadspriserna steg under april-juni

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna under andra kvartalet år 2005. Priserna på gamla höghusbostäder steg i medeltal med 3,0 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,7 procent och på annat håll i Finland med 2,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som bygger på statsförvaltningens material. Förhandsuppgifterna innehåller omkring två tredjedelar av handeln med höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 4,2 procent från föregående kvartal, i Esbo med 2,7 procent och i Vanda med 1,3 procent. I Åbo steg priserna med 4,1 procent, i Tammerfors med 1,9 procent, i Kuopio med 2,8 procent, i Lahtis med 2,8 procent och i Uleåborg med 3,1 procent. I Jyväskylä sjönk priserna med 1,1 procent.

På årsnivå steg priserna på gamla höghusbostäder i hela landet med i medeltal 4,6 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,9 procent och på annat håll i Finland med 5,2 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder kvartalsvis I/1970-II/2005, 1970=100 (enligt levnadskostnadsindexet)

Skuldfria kvadratpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under 2:a kvartalet 2005 samt förändringar från 1:a kvartalet 2005 och 2:a kvartalet 2004. Uppgifterna är preliminära.Område
Medelpris,
e/m2
2005/2
Indextal
2005/2
Förändring
av indexet,
%
2005/1-
2005/2
Förändring
av indexet, %
2004/2-2005/2
Antalet
affärer i
statistiken
2005/2
Hela landet 1 695 127,7 3,0 4,6 9 579
Huvudstadsregionen 2 533 129,0 3,7 3,9 3 169
Övriga Finland 1 257 126,4 2,2 5,2 6 410
Nyland 2 373 128,8 3,4 4,0 3 857
Östra Nyland 1 512 136,0 -0,9 7,9 73
Egentliga Finland 1 315 134,0 3,5 6,7 1 014
Satakunta 1 006 124,8 1,8 3,0 260
Egentliga Tavastland 1 220 127,2 1,0 3,6 219
Birkaland 1 463 125,0 1,7 3,7 970
Päijänne-Tavastland 1 182 128,9 3,0 3,8 522
Kymmenedalen 933 123,8 2,9 5,7 302
Södra Karelen 1 216 121,2 3,1 4,7 211
Södra Savolax 1 043 124,0 6,5 4,7 262
Norra Savolax 1 301 133,2 3,0 10,4 451
Norra Karelen 1 234 133,3 1,0 5,3 192
Mellersta Finland 1 268 118,4 0,6 2,6 349
Södra Österbotten 962 115,8 4,5 4,6 86
Österbotten 1 165 116,3 2,2 3,1 146
Mellersta Österbotten 962 123,9 -0,8 1,4 42
Norra Österbotten 1 405 128,6 3,1 6,2 337
Kajanaland 991 114,8 1,6 9,4 73
Lappland 959 116,2 3,2 11,4 213
Helsingfors 2 2 787 129,8 4,2 4,0 1 968
Helsingfors-1 3 792 132,4 3,5 7,0 313
Helsingfors-2 2 893 130,1 4,6 2,6 981
Helsingfors-3 2 203 128,3 4,7 3,8 288
Helsingfors-4 1 864 124,9 3,6 2,1 386
Esbo-Grankulla 2 145 127,6 2,7 5,8 695
Vanda 1 692 124,3 1,3 1,0 506
Ramkommuner 3 1 423 125,4 -0,6 3,8 569
Borgå 1 785 148,4 3,5 14,8 59
Tammerfors 1 660 127,5 1,9 5,0 675
Åbo 1 462 139,3 4,1 7,4 669
Björneborg 1 085 127,8 5,6 5,5 165
Raumo 1 056 131,4 -2,1 2,0 68
Villmanstrand4 1 382 123,7 2,5 4,8 142
Kotka 995 125,3 1,7 5,1 114
Kouvola 946 123,1 4,8 6,0 109
Lahtis 1 261 129,9 2,8 2,8 398
Tavastehus 1 479 132,1 0,9 4,9 122
Kuopio 1 532 136,3 2,8 11,3 298
Jyväskylä 1 455 118,9 -1,1 0,7 236
Vasa 1 280 117,2 2,9 2,9 101
Seinäjoki 1 053 116,6 3,8 6,7 60
Karleby 972 125,9 -0,9 1,5 39
S:t Michel 1 244 127,8 2,4 5,5 119
Joensuu 1 482 143,7 3,3 6,6 139
Uleåborg 1 501 130,9 3,1 5,8 272
Kajana 1 083 120,1 2,2 12,3 59
Rovaniemi 1 094 116,8 1,2 9,5 127
..= Mindre än 20 affärer i statistiken, uppgifter publiceras inte
1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. En detaljerad områdesindelning finns på Internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
3 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Källa: Bostadspriser 2005, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2:a kvartalet 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2005/02/ashi_2005_02_2005-07-29_tie_001_sv.html