Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013

Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013
Använda energikällor 63 427 GWh. 

Gruppen Övriga innehåller följande energikällor: naturgas 0,5 %, torv 0,1 %, tung brännolja 0,1 % och kol 0,005 % av energiförbrukningen inom boende.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2013, Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_kuv_001_sv.html