Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2018

Toimiala Aloittaneet yritykset 2018 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos 2018 - 2017 Lopettaneet yritykset 2018 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos 2018 - 2017 1)
Kaikki toimialat yhteensä 35 268 8,9 5 036 20 064 5,1 ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5 795 10,0 710 3 153 5,4 ..
F Rakentaminen 4 355 8,1 423 2 564 4,8 ..
G Tukku- ja vähittäiskauppa 4 286 7,2 114 3 574 6,0 ..
S Muu palvelutoiminta 2 900 10,8 418 1 493 5,6 ..
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 337 11,1 456 1 155 5,5 ..
J Informaatio ja viestintä 2 173 11,9 268 1 072 5,9 ..
R Taiteet, viihde ja virkistys 1 908 15,1 464 677 5,4 ..
H Kuljetus ja varastointi 1 843 7,8 888 1 179 5,0 ..
C Teollisuus 1 821 6,6 198 1 113 4,0 ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 635 10,6 21 1 041 6,7 ..
L Kiinteistöalan toiminta 1 621 5,6 109 776 2,7 ..
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 385 11,4 353 717 5,9 ..
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1 188 5,7 165 633 3,0 ..
P Koulutus 1 060 14,6 227 435 6,0 ..
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 556 12,1 66 322 7,0 ..
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 67 3,5 -12 53 2,7 ..
B Kaivostoiminta ja louhinta 45 3,8 - 31 2,6 ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 44 4,0 8 38 3,5 ..
T Kotitalouksien toiminta työnantajina 7 4,1 -7 11 6,4 ..
Muut toimialat (O, U, X) 242 44,2 167 27 4,9 ..
1) Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu vuoden 2017 osalta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2018, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2018/aly_2018_2019-10-31_tau_001_fi.html