Liitetaulukko 4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan 2016

Oikeudellinen muoto Aloittaneita yrityksiä Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneita yrityksiä Lopettaneiden osuus yrityskannasta, %
Yhteensä 28 533 7,6 24 870 6,6
11 Luonnollinen henkilö 13 577 8,4 13 289 8,2
31 Osakeyhtiö 12 558 7,3 8 303 4,7
90 Muu oikeudellinen muoto 913 19,5 708 14,2
21 Kommandiittiyhtiö 575 2,8 1 421 7,2
14 Avoin yhtiö 440 5,7 629 8,5
41 Osuuskunta 184 6,5 128 4,4
13 Verotusyhtymä 157 7,5 116 5,5
35 Asunto-osakeyhtiö 81 1,9 167 4,1
15 Konkurssipesä 37 38,1 37 41,6
12 Kuolinpesä, perikunta 8 0,7 66 6,3
54 Taloudellinen yhdistys 3 3,2 5 5,4

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 31.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2016, Liitetaulukko 4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2016/aly_2016_2017-10-31_tau_004_fi.html