Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2019, 2. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Aloittaneita Q4/2015 Aloittaneiden osuus yrityskannasta % Lopettaneita Q3/2015 Lopettaneiden osuus yrityskannasta %
Yhteensä 5 817 1.7 5 006 1.4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 027 2.0 709 1.4
G Tukku- ja vähittäiskauppa 890 1.6 955 1.7
F Rakentaminen 733 1.5 774 1.6
S Muu palvelutoiminta 408 1.8 413 1.8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 402 2.2 335 1.8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 365 2.8 324 2.5
L Kiinteistöalan toiminta 329 1.3 216 0.9
J Informaatio ja viestintä 327 2.2 216 1.4
C Teollisuus 295 1.1 273 1.1
R Taiteet, viihde ja virkistys 241 2.5 143 1.5
H Kuljetus ja varastointi 186 0.8 223 1.0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 177 1.7 133 1.3
P Koulutus 128 2.2 76 1.3
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 126 0.7 121 0.6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 112 2.9 62 1.6
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 21 2.1 7 0.7
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 21 1.2 12 0.7
B Kaivostoiminta ja louhinta 7 0.7 5 0.5
Muut toimialat (O, T, U, X, Z) 22 4.1 9 1.7

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2015, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2015, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2015/04/aly_2015_04_2016-05-13_tau_001_fi.html