Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2019, 1:a kvartalet

Nya och nedlagda företag 2012, 1:a kvartalet

2012
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor