Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ekonomin ökade mest i Kymmenedalen och Mellersta Finland år 2015
9.12.2016
Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i löpande priser i hela landet och i nästan alla landskap år 2015. Bäst klarade sig Kymmenedalen, Mellersta Finland och Lappland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2015. Uppgifterna för år 2015 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Nästa offentliggörande:
8.12.2017

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna
9.12.2016
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html

Dela