Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ekonomin ökade i de flesta landskap i Finland år 2018, kraftigast i Mellersta Finland
27.11.2019
Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i fasta priser i de flesta landskapen år 2018. Bäst klarade sig Mellersta Finland, Norra Österbotten och Norra Karelen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2018. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifterna från september 2019 som har uppdaterats för hela tidsseriens del. Korrigeringarna av tidsserierna höjer nivån på förädlingsvärdet i synnerhet under 2010-talet. Uppgifterna för år 2018 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Nästa offentliggörande:
25.11.2020

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna
9.12.2016
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html