Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Egentliga Tavastlands ekonomi hade den största tillväxten år 2012 tidigare toppområden låg alltjämt i täten
11.12.2014
I Egentliga Tavastland, på Åland och i Lappland har den regionala produktionen ökat mest år 2012. Av landskapen utvecklades produktionen svagast i Mellersta Österbotten och Birkaland, där den sjönk klart. Bruttonationalproduktens nivå per invånare är fortfarande högst i Nyland och på Åland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2012.

Nästa offentliggörande:
11.12.2015

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Regionalräkenskaperna övergår till ENS 2010
11.12.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt nationalräkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html

Dela