Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Förädlingsvärdet ökade mest i Lappland och Nyland år 2013
11.12.2015
Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i löpande priser i hela landet och i 12 landskap ännu år 2013. Av dem klarade sig Lappland, Nyland och Norra Karelen bäst. I Lappland var ökningen i löpande priser god, över fyra procent, i Nyland och Norra Karelen något under tre procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000-2013.

Nästa offentliggörande:
9.12.2016

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Regionalräkenskaperna övergår till ENS 2010
11.12.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt nationalräkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html

Dela