Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ekonomin ökade mest i Kajanaland och Norra Österbotten år 2016
8.12.2017
Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i fasta priser i hela landet och i största delen av landskapen år 2016. Av landskapen klarade sig Kajanaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland bäst. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2016. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifter för juli 2017. Uppgifterna för år 2016 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Nästa offentliggörande:
5.12.2018

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna
9.12.2016
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html