Regionalräkenskaper 2009, Hushållens regionkonton

2009
Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor