Statistik i bokstavsordning

Uppgifter om ungefär 200 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras på webbsidan Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. I avsnittet Statistik finns beskrivningar av ungefär 100 statistikgrenar som produceras av andra statistikproducenter. Beskrivningarna innehåller länkar till den statistik som publiceras i respektive organisations webbtjänst.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö 

Underhåll och vårdnad av barn
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Universitetsutbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utgifter för utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utkomststöd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikes sjöfart
Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Utrikeshandel med varor och tjänster
Producent: Statistikcentralen
Utrikeshandeln med fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Utsökningsärenden
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö