tk-icons
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Ensiasunnon ostajat hyvin toimeentulevia

16.10.2014
Topias Pyykkönen
Topias Pyykkönen, Tilastokeskus, Tieto&trendit-blogi

YLE uutisoi alkuviikosta, että asuntojen hinnat nousevat paikoin selvästi palkkoja nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen johtajan Pasi Holmin mukaan tilanne on erityisen hankala ensimmäistä kertaa asuntomarkkinoille tuleville. Hintojen nousun seurauksena ensiasuntoa varten on säästettävä yhä kauemmin. Voikin kysyä, keillä ylipäätänsä on nykytilanteessa mahdollisuus päästä asuntomarkkinoille?

Ensiasunnon ostajista ei ole juurikaan tietoja. Paikatakseen tätä vajetta Tilastokeskus alkaa julkaista tilastotietoa ensiasunnon ostajista osana Asunnot ja asuinolot -tilastoa vuoden 2013 tiedoista alkaen.  

Tänään julkaistun tilaston mukaan vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt 39 prosenttia (13 400 henkilöä) vuodesta 2006. Keski-ikä on kuitenkin säilynyt ennallaan, noin 28 ikävuoden paikkeilla.

Ensiasunnon ostajat iän mukaan vuosina 2006 ja 2013

Ensiasunnon ostajat iän mukaan vuosina 2006 ja 2013, henkilöitä, Tilastokeskus

Vaikka ensiasunnon ostajista noin kolmasosa (34 prosenttia) on 30 vuotta täyttäneitä, on osa ensiasunnon hankkimista varten tarkoitetusta tuesta kohdistettu alle 30-vuotiaisiin. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmä (ASP) on tarkoitettu vain 18–30-vuotiaille ensiasuntoaan varten säästäville henkilöille. ASP-järjestelmä tarjoaa säästäjälle lisäkorkoa säästöille sekä korkotukea lainanhoitoon mikäli lainan korko nousee yli tietyn rajan.

Tilastosta käy myös ilmi, että ensiasunnon ostajat kuuluivat verrattain hyvätuloisiin asuntokuntiin. Ensiasunnon ostajien asuntokunnista 73 prosenttia kuuluu viiteen ylimpään tulokymmenykseen eli paremmin ansaitsevaan puoliskoon. Sen sijaan vuokralla asuvista 25–40-vuotiaista joka kolmas kuului kahteen alimpaan tulokymmenykseen.

25-40-vuotiaat ensiasunnon ostajat, omistus- ja vuokra-asunnossa asuvat asuntokunnan tulokymmenyksen* mukaan 2012

25-40-vuotiaat ensiasunnon ostajat, omistus- ja vuokra-asunnossa asuvat asuntokunnan tulokymmenyksen mukaan 2012, %

Kuvioiden lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Ensi kertaa asuntomarkkinoille tulevalla on siis oltava sekä kärsivällisyyttä säästää että jotain mistä säästää. Samalla säästäminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, sillä tukea jaetaan avokätisemmin nuoremmille.

* Tulokymmenykset on muodostettu jakamalla asuntoväestö kymmeneen yhtä suureen luokkaan asuntokuntakohtaisten, kulutusyksiköllä painotettujen valtionveronalaisten tulojen mukaan. Tulot eivät sisällä kaikkia tulonsiirtoja

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
27.3.2018
Atro Andersson

Viime aikoina on kirjoitettu paljon niin sanotun piilovelan kasvusta[1]. Termillä viitataan uusien asuntojen myynnissä käytettäviin yhtiö­lainoihin, joiden avulla uusiin asuntoihin pääsee käsiksi pienemmällä omarahoitus­osuudella, kun varsinainen kauppahinta jää alhaisemmaksi kuin asunnon velaton myyntihinta[2].

Artikkeli
19.12.2017
Otto Kannisto

Sanaan koti yhdistyy usein sana perhe. Yhä enenevässä määrin tämä assosiaatio on kuitenkin murenemassa. Jos asunto oli ennen tiiviin yhteisön kokoontumis­paikka, on se tänään monelle suomalaiselle hiljainen tukikohta, jonne vetäydytään päivän päätteeksi viettämään aikaa yksin, tai korkeintaan kaksin.

Artikkeli
31.5.2017
Jose Lahtinen

Helsingissä ja Tampereella lähivuosien asunto­tuotannolle asetettuja tavoitteita on jo lähestytty, Turussa siitä jäädään kauas. Tuotanto­määrien olisi kuitenkin noustava useita kymmeniä prosentteja, jotta kaupungistumis­skenaarion vaatimaan asunto­tarpeeseen voitaisiin vastata.

Artikkeli
6.7.2016
Mira Kuussaari

Pääkaupunkiseudulla rakennetaan kerrostaloja niin vilkkaasti, että resursseista alkaa olla jo pulaa. Syrjempänä ja pientalo­rakentamisessa on hiljaista.

Blogi
7.8.2015
Ilkka Lehtinen

Taas kerran puhutaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tarpeesta. Eri toimijat vaativat asuntopolitiikan muutosta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että vääjäämätön muuttoliike pääkaupunki­seudulle vaatii lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Kyse on kansantalouden kasvusta.