Generaldirektör Marjo Bruun

Marjo Bruun inledde sitt arbete som generaldirektör för Statistikcentralen den 1 maj 2012. Till utbildningen är hon agronom och agronomie- och forstmagister.

Arbetshistoria

Innan hon kom till Statistikcentralen arbetade Marjo Bruun vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) där hon var överdirektör under åren 2007–2012 och direktör för statistikgruppen. Dessutom har hon arbetat med sakkunnig- och konsulteringsuppgifter inom den privata sektorn.

Förtroendeuppdrag

Fr.o.m. år 2016 har Marjo Bruun varit ordförande för Europeiska statistikkonferensen (CES) och dess styrelse som är underställd FN:s ekonomiska kommission för Europa. Hon är medlem i Europeiska statistikkonferensen sedan år 2012. År 2018 valdes Bruun till medlem i en högnivågrupp (HLG on Quality) som arbetar med kvaliteten i det europeiska statistiksystemet (European Statistical System, ESS).

Tidigare har hon varit medlem i en arbetsgrupp för det europeiska statistiksystemet (ESSvisio 2020) och under åren 2013–2015 medlem av Partnership-gruppen som bistår kommittén för det europeiska statistiksystemet (European Statistical System Committee).

Marjo Bruun är medlem i delegationen för Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), medlem i delegationen för Statskontoret, medlem i rådet för Institutet för hälsa och välfärd samt medlem i delegationen för kvalitetscentralen Laatukeskus.

Twitter: @mrsbruun

LinkedIn: https://in.linkedin.com/pub/marjo-bruun/2/ba3/90a

Senast uppdaterad 24.6.2019