Statistikcentralens expertlista för media: inverkan av coronasituationen

Vi har sammanställt en lista med kontaktinformation till personer som kan kommentera inverkan av coronasituationen på basis av statistikuppgifterna, t.ex. på ekonomin, företag och människor.

E-postadresserna har formatet förnamn.efternamn@stat.fi

Coronaepidemins inverkan på Statistikcentralen

Marjo Bruun, generaldirektör, tfn 029 551 3389
Statistikproduktion, Ville Vertanen, överdirektör, tfn 029 551 3343
Datainsamlingar, Jussi Heino, statistikdirektör, tfn 029 551 3213

Konsekvenser för samhället

Nationalekonomi, Tuomas Rothovius, utvecklingschef, tfn 029 551 3360
Handeln, Suvi Kiema, överaktuarie, tfn 029 551 3509
Konkurser, företagssaneringar, Sami Fredriksson, överaktuarie, tfn 029 551 2696
Konsumenternas förtroende, Pertti Kangassalo, överaktuarie, tfn 029 551 3598
Konsumtion, Tuomas Parikka, överaktuarie, tfn 029 551 3276
Kommunekonomi, Karen Asplund, överaktuarie, tfn 029 551 3611
Trafik, Matti Kokkonen, överaktuarie, tfn 029 551 3770
Turism, Ossi Nurmi, överaktuarie, tfn 029 551 2984
Tjänster, Aki Niskanen, överaktuarie, tfn 029 551 2657
Byggverksamhet, Paula Paavilainen, statistikchef, tfn 029 551 3539
Industrins konjunkturer, Maija Sappinen, överaktuarie, tfn 029 551 3348, och Maarit Mäkelä, överaktuarie, tfn 029 551 3324
Företag, Reetta Moilanen, utvecklingschef, tfn 029 551 2709

Inverkan på människor

Tidsanvändning och fritid, Riitta Hanifi, forskare, tfn 029 551 2946
Distansarbete, arbetsförhållanden, företagare, Hanna Sutela, specialforskare, tfn 029 551 2907
Skolor, (studerande), Anna Loukkola, planerare, tfn 029 551 3678 och (examina och läroanstalter) Mika Witting, överaktuarie, tfn 029 551 3530
Konsumentpriser, inflation, Kristiina Nieminen, överaktuarie, tfn 029 551 2957
Löner, Sampo Pehkonen, överaktuarie, tfn 029 551 3452
Pendling, Elina Mikkelä, planerare, tfn 029 551 2973
Brott (familjevåld, bedrägerier) Kimmo Haapakangas, överaktuarie, tfn 029 551 3252
Sysselsättning, Pertti Taskinen, överaktuarie, tfn 029 551 2690
Arbetsförhållanden, arbetsformer, företagare, Anna Pärnänen, specialforskare, tfn 029 551 3795
Skuldsättning, Auli Hämäläinen, överaktuarie, tfn 029 551 3615
Internethandel, talböcker, podcaster, internetanvändning, Perttu Melkas, överaktuarie, tfn 029 551 2511) och Rauli Kohvakka, specialforskare, tfn 029 551 3448
Hyresboende, Martti Korhonen, överaktuarie, tfn 029 551 3451
Befolkning, Markus Rapo, överaktuarie, tfn 029 551 3238

Du kan också be om hjälp av vår informationstjänst eller kommunikation att hitta experter. Vi hjälper gärna!

Informationstjänst, info@stat.fi, tfn 029 551 2220
Kommunikation, viestinta@stat.fi

Statistikuppgifter om coronaläget och artiklar med bakgrundsinformation om helheten finns samlat på coronasidorna på Statistikcentralens webbplats.