Årsberättelse

Årsberättelsen innehåller uppgifter om bl.a. Statistikcentralens centrala statistik, undersökningar och tjänster samt om ekonomin.

Statistikcentralens årsberättelse publiceras bara som nätversion. Årsberättelsen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Tidigare årsberättelser:

 


Senast uppdaterad 27.6.2012

Dela