Det statliga statistikväsendet

Statistikcentralen är en allmän myndighet inom det statliga statistikväsendet. En av dess huvuduppgifter är att leda och utveckla det statliga statistikväsendet. Statistikcentralen och 11 andra ämbetsverk eller inrättningar räknas till producenter av Finland officiella statistik. Statistikcentralen framställer omkring tre fjärdedelar av den officiella statistiken.

I Statistiklagen fastställs fyra statistikmyndigheter (Institutet för hälsa och välfärd THL, Naturresursinstitutet, Statistikcentralen och Tullen). De har rätt att samla in uppgifter för statistiska ändamål på basis av den lagstadgade skyldigheten att lämna uppgifter.

Dela