Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2019 erhölls 73 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 12 procent och andelen utomstående finansiering 4 procent. 11 procent av finansieringen överfördes från föregående år.

I slutet av år 2019 hade Statistikcentralen 812 anställda. Antalet årsverken var 755, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 98 årsverken. Av de anställda var nästan 60 procent kvinnor, nästan 80 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

.

Statistikcentralens nyckeltal 2017–2019

  2017
milj. euro
2018
milj. euro
2019
milj. euro
FINANSIERING 66,8 69,7 66,8
Omkostnadsanslag 47,1 48,2 48,8
Anslag överförda från tidigare år 10,1 11,1 7,2
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 7,5 8,0 8,3
Extern finansiering 1,9 2,5 2,5
UTGIFTER 55,7 62,6 60,8
Överföring till nästa år 11,1 7,2 6,0
   

 

Sessioner i webbtjänsten stat.fi/ mån

402 000 407 000 448 000
Offentliggöranden av statistik, antal 550 556 545
Publikationernas totala upplaga, antal 6 800 6 300 1 700
Anställda, årsverken 752 784 755