Voimavarat

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2019 rahoituksesta 73 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen osuus oli 12 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 4 prosenttia. 11 prosenttia rahoituksesta siirtyi edelliseltä vuodelta.

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2019 lopussa 812 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä oli 755, joista tiedonkeruussa toimi haastattelijoita 98 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstöstä 60 prosenttia oli naisia. Lähes 80 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon.

Tilastokeskuksen tunnuslukuja 2017–2019

  2017
milj. euroa
2018
milj. euroa
2019
milj. euroa
RAHOITUS 66,8 69,7 66,8
Toimintamenomääräraha 47,1 48,2 48,8
Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 10,1 11,1 7,2
Maksullisen toiminnan tuotot 7,5 8,0 8,3
Ulkopuolinen rahoitus 1,9 2,5 2,5
MENOT 55,7 62,6 60,8
Siirto seuraavalle vuodelle 11,1 7,2 6,0
  2017 2018 2019
Istuntoja Tilastokeskus.fi-palvelussa / kk 402 000 407 000 448 000
Tilastojulkistukset, kpl 550 556 545
Julkaisujen levikki, kpl 6 800 6 300 1 700
Henkilöstö, henkilötyövuosia 752 784 755