Voimavarat

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2018 rahoituksesta 69 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen osuus oli 11 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus vajaat 4 prosenttia. 16 prosenttia rahoituksesta siirtyi edelliseltä vuodelta.

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2018 lopussa 845 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä oli 784, joista tiedonkeruussa toimi haastattelijoita 109 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstöstä 60 prosenttia oli naisia. 78 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon.

Tilastokeskuksen tunnuslukuja 2016–2018

  2016
milj. euroa
2017
milj. euroa
2018
milj. euroa
RAHOITUS 67,1 66,8 69,7
Toimintamenomääräraha 50,2 47,1 48,2
Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 6,7 10,1 11,1
Maksullisen toiminnan tuotot 8,6 7,5 8,0
Ulkopuolinen rahoitus 1,6 1,9 2,5
MENOT 56,9 55,7 62,6
Siirto seuraavalle vuodelle 10,1 11,1 7,2
 
Vierailukertoja Tilastokeskus.fi-palvelussa / kk 276 000 342 000 335 000
Tilastojulkistukset, kpl 548 550 556
Julkaisujen levikki, kpl 5 600 6 800 6 300
Henkilöstö, henkilötyövuosia 739 752 784