Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät

1 Tilastojen luotettavuus

2 Tietojen käytettävyys

3 Hyvä tutkijapalvelu

4 Vakaa budjettikehys

5 Tuottavuuden parantaminen

6 Prosessien yhtenäistäminen

7 Laatuun sitoutuminen

8 Osaava henkilöstö

9 Työn uudistuvat muodot ja toimintatavat

10 Hyvinvoiva työyhteisö

 


Päivitetty 17.3.2014

Selainversio

Tilastokeskus