Lag om Statistikcentralen

Statistikcentralens uppdrag har fastställts i lag om Statistikcentralen. Enligt lagen är Statistikcentralens uppdrag att göra upp statistik och utredningar som beskriver samhällsförhållanden samt att ombesörja den allmänna utvecklingen av det statliga statistikväsendet i samarbete med andra statliga myndigheter.