Förordning om Statistikcentralen

Förordning om Statistikcentralen (pdf) definierar bl.a. Statistikcentralens organisation, behandling av ärenden, behörighetskrav som ställs på generaldirektören och andra direktörer samt anställning av personal i anställningsförhållande.

Enligt förordningen leds Statistikcentralen av en generaldirektör. Den övriga organisationen beskrivs i den arbetsordning som fastställts av Statistikcentralens generaldirektör. I förordningen meddelas vilka frågor generaldirektören skall fatta beslut om. I Statistikcentralens arbetsordning och ekonomistadga anges de frågor som övriga tjänstemän tar ställning till. Statistikcentralens generaldirektör utnämns av statsrådet, verksamhetsenhetens direktör och generaldirektören för den övriga personalen, om inte utnämningen i arbetsordningen har getts i uppgift till annan tjänsteman.