Tilastokeskus, avoin data ja rajapinnat

Tilastokeskus rakentaa valmiita rajapintoja avoimen datan käyttäjille. Rajapintojen luominen on aloitettu StatFin-tietokannasta ja sitä laajennetaan vaiheittain.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja

Avoin data – StatFin-tietokanta

Avoin data – Eurostatin avaintaulukot

Paikkatietojen palvelurajapinta

Avoimen datan hyödyntäminen

Taulukkotiedostojen lataamiseen omaan käyttöön sekä hyödyntämiseen ohjelmistokehityksessä ja tilastollisessa laskennassa on käytettävissä Tilastokeskuksen Github-ympäristö: https://github.com/statfi/opendata.

Githubissa on avoimen lähdekoodin kirjastot taulukoiden siirtämiseen Tilastokeskuksen tietokannoista sekä taulukoiden ohjelmalliseen lukemiseen ja käsittelyyn. Käsittelykirjaston kautta voi tehdä tilastollista laskentaa ja grafiikkaa sekä viedä aineisto edelleen Excel, CSV, SQL ja R muotoihin.

Tilastokeskus järjestäjäkumppani Apps4Finland-kilpailussa

Vuoden 2013 Apps4Finland-kilpailussa haetaan parhaita innovaatioita, jotka hyödyntävät suomalaista avointa dataa. Tilastokeskus osallistuu kilpailuun kumppanina toista kertaa.

Uutinen Apps4Finland-kilpailusta

 

 


Päivitetty 10.12.2013

Selainversio

Tilastokeskus