Kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteet

  • tilastojen vertailtavuuden parantaminen
  • kansainvälisten tilastotietojen käytön edistäminen
  • maiden välisten kokemusten vaihto ja hyödyntäminen tilastotoimessa
  • tilastojen, tilastokäsitteiden ja menetelmien kehittäminen

Kansainvälisen yhteistyön foorumit

  • Euroopan unioni (komissio, EKP)
  • OECD, YK
  • Pohjoismaat
  • eri maiden tilastovirastot
  • tieteelliset järjestöt

Tilastoalan EU-yhteistyö

EU:n jäsenmaiden tilastovirastot sekä Euroopan yhteisöjen tilastovirasto Eurostat muodostavat yhdessä Euroopan tilastojärjestelmän (ESS). Sen tehtävänä on tilastojen tuottaminen EU-elimille, jäsenmaiden laatimien tilastojen kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä tilastoalan lainsäädännön valmistelu.

Luotettavat, vertailukelpoiset tilastot jäsenmaista ovat erityisen tärkeitä EU:n päätöksenteolle, seurannalle ja arvioinnille. Tilastoja käytetään muun muassa

  • talous- ja rahapolitiikassa (EMU)
  • maatalouspolitiikassa
  • rakennerahastotukien kohdentamisessa
  • EU:n laajentumisprosessissa
  • jäsenmaksuosuuksia määrittäessä

Tilastoalan osaamisen vienti

Tilastoalan kansainvälisen konsultoinnin tavoitteena on

  • tukea vähemmän kehittyneitä maita tilastotoimen uudistamisessa ja parantamisessa
  • lisätä suomalaisten tietoa erityisesti lähialueiden tilastojen vertailukelpoisuudesta ja laadusta
  • kehittää oman henkilöstön kansainvälistä projektiosaamista

International Consulting News

Rahoitusmuotoja ovat EU:n kehitysohjelmat, Suomen ulkoministeriön lähialue- ja kehitysyhteistyörahoitus sekä muiden maiden kehitysyhteistyö (Norja, Ruotsi, Saksa).

Jaa