Kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteet

Kansainvälisen yhteistyön foorumit

Tilastoalan EU-yhteistyö

EU:n jäsenmaiden tilastovirastot sekä Euroopan yhteisöjen tilastovirasto Eurostat muodostavat yhdessä Euroopan tilastojärjestelmän (ESS). Sen tehtävänä on tilastojen tuottaminen EU-elimille, jäsenmaiden laatimien tilastojen kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä tilastoalan lainsäädännön valmistelu.

Luotettavat, vertailukelpoiset tilastot jäsenmaista ovat erityisen tärkeitä EU:n päätöksenteolle, seurannalle ja arvioinnille. Tilastoja käytetään muun muassa

Tilastoalan osaamisen vienti

Tilastoalan kansainvälisen konsultoinnin tavoitteena on

International Consulting News

Rahoitusmuotoja ovat EU:n kehitysohjelmat, Suomen ulkoministeriön lähialue- ja kehitysyhteistyörahoitus sekä muiden maiden kehitysyhteistyö (Norja, Ruotsi, Saksa).


Päivitetty 8.10.2013

Selainversio

Tilastokeskus