Tupakkatilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tup/
Aihealue: Terveys
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2011.

Kuvaus

Tilastokeskus laatii tupakkatilaston Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Julkaisussa esitetään tietoja tietoja tilastoidusta tupakan myynnistä ja kulutuksesta, tupakoinnista sekä altistumisesta tupakansavulle.

Tietosisältö

Tietoja eri tupakkatuotteiden verollisesta kulutuksesta, verottomien savukkeiden kulutuksesta, väestön tupakoinnista, tupakan tuonnista ja viennistä, vähittäismyyntiarvosta, tupakkaveron määrästä, hinnan-korotuksista ja hinnoista. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Alueluokitus: koko maa.

Tupakkatuotteet: savukkeet, sikarit, piippu- ja savuketupakka, nuuska ja purutupakka, savukkeiksi kää-rittävä tupakka

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Verollisten tupakkatuotteiden kulutustiedot, vähittäismyyntiarvot ja tupakkaveron määrät perustuvat Tullihallituksen kuukausittaiseen tulli- ja verotilastoon. Verottomien savukkeiden kulutustiedot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaisen haastattelututkimuksen ”Suomalaisten matkat” yhteydessä kerättäviin tietoihin ulkomaanmatkoilta tuotujen savukkeiden määristä. Tuonti- ja vientitiedot perustuvat Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoon. Tiedot väestön tupakoinnista perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksiin “Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK)“ ja “Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK)“ sekä Tampereen yliopiston ”Nuorten terveystapatutkimukseen”.

Päivitystiheys

Vuosi

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tietoja vuodesta 1980 lähtien. Aikasarjojen perusvuosi on yleensä vuosi 1980. Vastaavia sarjoja tupakkatuotteiden kulutuksesta vuodesta 1970 lähtien on julkaistu tutkimuksessa Tupakka tupakkalain jälkeen (Tilastokeskus, tutkimuksia no 135).

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1980 lähtien. Aikasarjojen perusvuosi on yleensä vuosi 1980. Vuonna 2004 laaditaan tilastot vuodelta 2003. Vastaavia sarjoja tupakkatuotteiden kulutuksesta vuodesta 1970 lähtien on julkaistu tutkimuksessa Tupakka tupakkalain jälkeen (Tilastokeskus, tutkimuksia no 135).

Asiasanat

hinnat, kulutus, nuuska, tuonti, tuotanto, tupakka, tupakointi, ulkomaankauppa, vienti

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tup/yht.html

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriö: Reetta Siukola (09) 1607 3231


Päivitetty 08.07.2014