Suomen rautatietilasto

Tuottaja: Liikennevirasto
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/rtie/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Suomen rautatietilasto on rautateiden perustilasto ja siinä kuvataan aikasarjoin sekä rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto sisältää tietoja radoista, liikennekalustosta, junaliikenteestä, henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. Tiedot kattavat koko Suomen rautatiejärjestelmän. Tilasto palvelee liikennealan toimijoita tuottamalla heidän käyttöönsä tilastotietoja suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten.

Asiasanat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rtie/yht.html


Päivitetty 01.03.2017