Palvelujen tuottajahintaindeksit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pthi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousLiikenne ja matkailuPalvelutYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä.

Tietosisältö

Palvelujen tuottajahintaindeksin toimialaindeksit kuvaavat palvelutoimintojen keskimääräistä hintakehitystä. Palvelujen tuottajahintaindeksien kokonaisindeksi kattaa tällä hetkellä noin 60 prosenttia markkinapalveluista. Kokonaisindeksin ulkopuolelle jäävät palvelutoimialoista tukku- ja vähittäiskauppa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Kokonaisindeksin kattavuutta parannetaan kehittämällä indeksejä uusille palvelutoimialoille.

Palvelujen tuottajahintaindeksin laadintaperiaate on tuotepohjaisuus. Indeksi kuvaa tietyn palvelutyypin hintojen kehitystä yrityksen päätoimialasta riippumatta. Mikäli palvelualan yritys tuottaa myös tavaroita, yritys ei kuulu tavaratuotannon osalta Palvelujen tuottajahintaindeksin kuvausalueeseen. Toisaalta yritys, joka tuottaa pääosin teollisia tavaroita, saattaa tuottaa myös palveluita, jolloin yritys kuuluu palvelutuotannon osalta Palvelujen tuottajahintaindeksin kuvausalueeseen.

Indeksien laskemista varten kerätään tiedonantajayrityksiltä tietoja niiden tarjoamista palveluista, niiden hinnoista, yritysten liikevaihdoista ja yritysten liikevaihdon jakautumisesta eri palveluryhmien kesken. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai hintakehitystä. Suoran hintakeruun lisäksi Palvelujen tuottajahintaindeksien laadinnassa käytetään hyväksi myös muiden Tilastokeskuksen tilastojen (mm. Kuluttajahintaindeksi) hintatietoja tai pistelukuja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista luokitusstandardia TOL 2008, joka perustuu Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen NACE Rev. 2:een. Yksittäisten toimialojen palvelujen pääryhmäluokituksena käytetään soveltuvin osin CPA-tuoteluokitusta, joka on Euroopan unionin tavaroiden ja palveluiden luokitus. Yksittäisten palvelujen CPA-tuoteluokkien sisällä käytetään tarpeen vaatiessa yrityskohtaisia tuoteluokituksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Hintakeruu yrityksiltä, muut hintatilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuositilasto.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkaistaan tilastoneljännestä seuraavan kuukauden 24. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Aikasarja

Tällä hetkellä julkaistavan Palvelujen tuottajahintaindeksin perusvuosi on 2010=100. Eri toimialojen aikasarjojen pituudet vaihtelevat.

Asiasanat

hintaindeksit, indeksit, palvelujen tuottajahintaindeksi, palvelut, toimialat, tuottajahinnat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pthi/yht.html


Päivitetty 25.07.2016

Jaa