Metsäteollisuuden puunkäyttö

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mtpk/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: EnergiaTeollisuusYmpäristö ja luonnonvarat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Metsäteollisuuden puunkäyttötilasto kattaa vuositiedot Suomessa metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käytetystä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta sekä metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta. Tiedot esitetään kuorellisina kiintokuutiometreinä. Tietoja käytetään metsäteollisuuden puun käytön seurannassa sekä yhdessä puun energiakäytön tietojen kanssa puun kokonaiskäytön seurannassa. Tiedot ilmoitetaan puutavaralajeittain, Suomen metsäkeskuksen toimialueittain (vuoden 2014 tilanne) sekä metsäteollisuuden toimialoittain.

Asiasanat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mtpk/yht.html


Päivitetty 14.11.2016

Jaa