Moottoriajoneuvokanta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/mkan/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.

Ålands Motorfordonsbyrå toimittaa Tilastokeskukselle vuosittain tilastot Ahvenanmaan ajoneuvokannasta ja tiedot lisätään ajoneuvokannan pitkiin aikasarjoihin. Puolustusvoimien erillisrekisterissä olevat ajoneuvot eivät sisälly Tilastokeskuksen ajoneuvotilastoihin.

Tietosisältö

Rekisterissä olevat ajoneuvot (autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, moottorityökoneet ja perävaunut) kunkin neljännesvuoden lopussa. Ahvenanmaan erillisestä rekisteristä vain vuoden lopun tiedot.

Tietoja eri ajoneuvolajeista mm. käyttövoiman (bensiini, diesel) ja käyttötarkoituksen (yksityinen, luvanvarainen) mukaan sekä henkilöautojen määrä asukasta kohti.

Muita tietoja: ajoneuvon merkki, malli, käyttöönotto-vuosi sekä erilaisia teknisiä tietoja. Lisäksi on myös ajoneuvon omistajaa ja haltijaa kuvaavia tietoja. Yksikkö-kohtaisia tietoja ei luovuteta

Käytetyt luokitukset

Kuntajaotukseen perustuvat aluejaot kuten koko maa, lääni, maakunta, seutukunta ja kunta. Tilastot voidaan tehdä myös postinumeroalueittain.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Trafin ajoneuvoliikennerekisteri, josta tiedot poimitaan Tilastokeskukselle neljännesvuosittain. Ahvenanmaan ajoneuvokannasta lukumäärätiedot vuosittain.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Moottoriajoneuvokannan vuositiedot julkistetaan julkaisukalenterin mukaisesti. http://stat.fi/til/mkan/tjulk.html

Aikasarja

Tietoja on vuodesta 1922 lähtien.

Asiasanat

ajoneuvokanta, ajoneuvorekisteri, ajoneuvot, autot, kuorma-autot, linja-autot, moottoriajoneuvot, moottoripyörät

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mkan/yht.html

Lisätietoja

Aineisto yhdistettävissä myös esim. väestö-, asunto-, yritys- ja liikenneonnettomuustietoihin.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Autoalan tiedotuskeskus


Päivitetty 02.08.2017