Lantbrukets strukturundersökning

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mataratu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Lantbrukets strukturundersökning är en statistik som är jämförbar med övriga statistiker över lantbrukets och trädgårdsföretagens struktur i det europeiska ekonomiska ekonomiområdet. Statistiken innehåller uppgifter om gårdarnas antal, produktionsinriktning, ägarform, jorddisponering, växtodling, husdjursproduktion, jordbrukare och annan arbetskraft på gårdarna, använd arbetstid för jordbruksarbete, arbete utanför gårdarna, övrig företagsverksamhet på gårdarna, ekoproduktion, gårdarnas maskiner och anordningar, gödselstäder samt areal som bevattnas. Lantbrukets strukturundersökning görs med 2 - 3 års intervaller.

Nyckelord

lantbruk, gårdar, trädgårdsskötsel, arbetskraft, lantbrukets binäringar, landsbygdsnäringar, företag, jorbruksmaskiner

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mataratu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015