Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// tilastokeskus.fi/til/mama/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om bl.a. mjölkproduktionen, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager. Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna och mjölkkornas medelproduktion. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna. Årsstatistiken baserar sig dessutom på information som samlas in från odlare samt på uppskattningar gällande lantgårdarnas mjölkanvändning

Nyckelord

jordbruk, mjölkproduktion, mjölk, lantgårdar, kor, mejerier, mejeriprodukter, mjölkprodukter, direktförsäljning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mama/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.06.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikinfo > Statistikbeskrivningar > Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Statistikinfo

Statistikbeskrivningar

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter