Lukiokoulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/lop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Lukiokoulutuksen tilastot sisältävät tietoja lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista: lukioista, perus- ja lukioasteen kouluista ja kansanopistoista. Kuluvan syksyn oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa lukiokoulutusta antavien oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärää 20.9. Lukiokoulutuksen opiskelijatilasto sisältää henkilöpohjaisia tietoja lukion koko oppimäärää opiskelevista ajankohdalta 20.9. Ylioppilastutkintotilasto sisältää tiedot tiettynä vuonna ylioppilastutkinnon suorittaneista ja erikseen kerättävä kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tilasto tiedot International Baccalaureate -tutkintoon (IB-tutkinto), European Baccalaureate -tutkintoon (EB-tutkinto) ja DIA-tutkinnon (ent. Reifeprüfung-tutkinto) suorittaneista.

Tietosisältö

Ennakkotilasto lukiokoulutuksen opiskelijoista sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja lukiokoulutuksen opiskelijamääristä. Tilasto sisältää tietoja lukion koko oppimäärää opiskelevista opiskelijoista, lukiokoulutuksen aineopiskelijoista, lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa peruskoulun koko oppimäärää opiskelevista opiskelijoista ja perusasteen aineopiskelijoista.

Lukiokoulutuksen henkilöpohjainen opiskelijatilasto sisältää tietoja niistä lukiokoulutuksen opiskelijoista, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää, IB-tutkintoa, DIA-tutkintoa (ent. Reifeprüfung), EB-tutkintoa tai Gymnasieexamen-tutkintoa. Henkilöpohjainen opiskelijatilasto sisältää erilaisia oppilaitosta, koulutusta ja opiskelijaa kuvaavia tietoja. Tilasto ei sisällä tietoja lukiokoulutuksen aineopiskelijoista.

Ylioppilastutkintotilasto sisältää tiedot tiettynä vuonna ylioppilastutkinnon suorittaneista ja kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tilastosta tiedot IB-, EB-, DIA- (ent. Reifeprüfung) ja Gymnasieexamen-tutkinnon suorittaneista.

Käytetyt luokitukset

Tilastot sisältävät oppilaitosta kuvaavia luokituksia, erilaisia alue- ja demografisia luokituksia sekä Tilastokeskuksen ja kansainvälisiä koulutusala- ja -asteluokituksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia. Lukiokoulutuksen opiskelijatiedot perustuvat Opetushallinnon KOSKI-tietovarannon tietoihin, jonne koulutuksenjärjestäjät siirtävät henkilöpohjaiset opiskelijatiedot ja Ålands Gymnasiumin Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. EB-koulutuksen opiskelija- ja tutkintotiedot perustuvat oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Ylioppilastutkintotiedot perustuvat henkilöpohjaiseen ylioppilastutkintorekisteriin, jota ylläpitää ylioppilastutkintolautakunta. Tilastokeskus kerää kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot suoraan oppilaitoksilta.

Kaikki lukiokoulutuksen tilastot ovat kokonaisaineistoja.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Lukiokoulutusta kuvaavat tilastot tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotilasto opiskelijoista valmistuu seuraavan vuoden helmikuussa ja henkilöpohjainen opiskelija ja tutkintotilasto seuraavan vuoden kesäkuussa.

Aikasarja

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Henkilöpohjaisia opiskelijatietoja vuodesta 1999 lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

koulutus, lukio, opiskelijat, päättötodistukset, yleissivistävä koulutus, ylioppilastutkinto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/lop/yht.html


Päivitetty 09.10.2020