Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kyki/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Rakentaminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa hintojen kehitystä kiinteistön hoidon eri tehtävissä, joihin kuuluvat mm. hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto.

Indeksin kustannusseuranta perustuu kiinteistönpitonimikkeistön mukaisten ylläpidon kustannustekijöiden seurantaa. Nimikkeistön mukaiset kokonaiskustannukset voidaan jakaa ylläpito-, pääoma- ja erilliskustannuksiin. Lisäksi erilliskustannuksista huomioidaan tontin vuokrat ja kiinteistövero.

Tietosisältö

Tarvikkeiden ja palvelujen hintojen ja alan palkkojen perusteella lasketut indeksit.

Perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Rakennustyyppi, kustannuslaji, tehtävä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Indeksissä hyödynnetään muihin TK:n laskemiin indekseihin kerättyä hinta-aineistoa. Palkkatiedot palkkatilastoista.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin kaksi kuukautta ao. tilastoneljänneksen päätyttyä.

Aikasarja

Tilastokeskuksen laskee sarjoja 1995=100 ja 2000=100. Valtion teknillinen tutkimuskeskus on laskenut omat indeksisarjansa vuodesta 1978 lähtien. Näitä indeksejä ketjutetaan TK:n laskemien indeksien muutoksilla

Asiasanat

indeksit, kiinteistönhoito, kiinteistöt, kustannukset, rakennukset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kyki/yht.html


Päivitetty 07.06.2018

Jaa