Kuolemansyyt

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ksyyt/
Aihealue: Terveys
Sivuavat aihealueet: Väestö
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus tekee tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä. Tilastokeskus ylläpitää myös kuolintodistusarkistoa, josta voi saada kuolintodistuksen tietoja tai kuolintodistuskopioita laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Kuolemansyytilasto perustuu kuolintodistuksen tietoihin, joita täydennetään väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän tiedoilla.

Kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.

Tietosisältö

Kuolemansyytilastossa on tietoja kuolleista ja kuolleisuudesta kuolemansyiden, iän, sukupuolen, siviilisäädyn sekä muiden demograafisten tekijöiden mukaan. Tilastossa on mukana myös tietoja kuoleman olosuhteista. Tietoja on myös perinataali-, neonataali- ja imeväiskuolleisuudesta. Vuosittaiset kuolemansyytilastot tehdään ns. tilaston peruskuolemansyyn mukaan. Muita kuolemansyitä (ks. tietoluettelo) käytetään erillistutkimuksissa.

Kuolemansyytietoja yhdistetään myös väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistoihin ja näin muodostettujen aikasarjatietojen perusteella tutkitaan mm. sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta kuolleisuuteen sekä ammatin ja kuolleisuuden välistä yhteyttä.

Käytetyt luokitukset

Tilasto on laadittu vuodesta 1996 lähtien kansainvälisen tautiluokituksen 10. uudistuksen (ICD-10) mukaan. Tätä ennen käytetyt luokitukset sekä eri vuosien välillä vertailukelpoiset luokitukset , ks. kuolemansyyluokitukset Tilastot on saatavissa kaikilla kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla, kuitenkin kunnittaiset tiedot ovat käyttöluvanvaraisia (Käyttölupamenettely, ks. kuolintodistusarkisto)

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu kuolintodistuksen tietoihin sekä väestön keskusrekisterin tietoihin kuolleista.

Päivitystiheys

Kuolemansyytiedot tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Edellisen vuoden tiedot valmistuvat seuraavan vuoden lopussa.

Aikasarja

Kuolintodistukset ovat Tilastokeskuksessa vuodesta 1936 lähtien. Tästä ajankohdasta lähtien on myös kuolemansyytilastoja Tilastokeskuksessa. Vuodesta 1969 lähtien tiedot ovat käytettävissä yhdistettynä tiedostona (ns. kuolemansyiden pitkittäisaineisto). Tiedoston kuvaus (ks. kuolemansyytilaston pitkittäisaineisto) sekä eri vuosina käytetyt luokitukset ks. kuolemansyyluokitukset.

Asiasanat

alkoholi, itsemurhat, kuolemansyyt, kuolintodistukset, kuolleisuus, lapsikuolleisuus, liikennekuolemat, perinataalikuolleisuus, päihteet, ruumiinavaus, tapaturmat, taudit, työtapaturmat, väkivalta, äitiyskuolleisuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/yht.html


Päivitetty 27.12.2011

Jaa