Henkilöstörahastot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/hrah/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2009.

Kuvaus

Henkilörahastokatsaus sisältää Työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevien rahastojen tilinpäätöstietoja liitetietoineen.

Tietosisältö

Henkilörahastokatsaus sisältää Työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevien rahastojen tuloslaskelman ja taseen sekä liitetietoja, kuten oman pääoman erittelyt, tietoja jäsenosuus- ja yhteispääoman sijoituksista, jäsenmääristä, sekä listan rekisteröidyistä rahastoista. Tilikausi vaihtelee rahastoittain.

Rekisterin rahastokohtaiset perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään henkilöstörahastojen tekemistä toimintakertomuksista, jotka ao. rahastot toimittavat Tilastokeskukselle.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat vuosittain joulukuussa.

Aikasarja

Yhteenveto ja katsaus on tehty vuodesta 1996 lähtien.

Asiasanat

henkilöstörahastot, rahastot, tilinpäätös, tuloslaskelmat, taseet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/hrah/yht.html


Päivitetty 19.03.2012