Europaparlamentsval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// tilastokeskus.fi/til/euvaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Val
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer. I Finland hålls valet söndagen den 25 maj. Statistikcentralen sammanställer den officiella valstatistiken; preliminär statistik som ges ut dagen efter den egentliga valdagen publiceras på webben; slutlig statistik uppdateras med fastställt valresultat.

Mer detaljerad valinformation finns på Statistikcentralens webbsidor, på en särskild sida för europaparlamentsvalen (statistik efter ämnesområde) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1996 (publiceras 05/2004).

Statistikcentralen får allt primärmaterial om valet ur justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska genomfö-rande överlåtits till Tieto Abp. Statistikcentralens valdatasystem består av fyra valfiler med följande innehåll: valdistrikt, partier, kandidater och kandidatregister.

Uppgiftsinnehåll

Det centrala innehållet är: kandidaternas och de invaldas personliga röstetal (+ jämförelsetal) på landsnivå och antalet röster efter valdistrikt och kommun, partiernas röstetal och andelar efter valdistrikt och kommun åtskilda från de röster som erhållits i förhandsröstningen och på den egentliga valdagen, de kvinnliga kandidaternas röstetal och andelar efter parti, antalet röstberättigade och väljare efter kön, antalet förhandsväljare efter kön. Fr.o.m. år 2004 tillhandahålls uppgifterna också könsvis efter röstningsområde i Statistikcentralens statistiktjänst StatFin.

Klassificeringar

Valdistrikt, kommungrupp, kommun, röstningsområde, parti (införda i föreningsregistret), politisk gruppering i Europaparlamentet, nationalitet och bostadsland.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska genomförande överlåtits till TietoEnator Abp. Statistikcentralen får primärmaterialet från TietoEnator som en elektronisk dataöverföring redan på valnatten för produktion av den preliminära statistiken. Efter att valresultatet fastställts får Statistikcentralen de fastställda resultaten och sammanställer sedan den slutliga valstatistiken. Uppgifter om förhandsröstningen samlas in på blanketter från ett tiotal kommuner som inte använder justitieministeriets rösträttsregister.

Uppdateringsfrekvens

Valåret för varje Europaparlamentsval.

Färdigställs eller offentliggörs

Tidsserie

Nyckelord

europaparlamentariker, europaparlamentsval, kandidater, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/euvaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.05.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikinfo > Statistikbeskrivningar > Europaparlamentsval

Statistikinfo

Statistikbeskrivningar

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter