Tilläggsuppgifter

Delegationen för Finlands officiella statistik

PB 3A

FI-00022 STATISTIKCENTRALEN

E-post: officiellstatistik@stat.fi


Senast uppdaterad 28.1.2009

Instruktion for hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tilläggsuppgifter [e-publikation].
Helsinki: Delegationen för FOS [hänvisat: 26.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/meta/svt/yhteystiedot_sv.html?tulosta

Dela