Delegationen för Finlands officiella statistik

Delegationen för Finlands officiella statistik verkar som ett gemensamt forum för myndigheter som producerar statistik när det gäller främjande av riktlinjerna för utveckling av statens statistikväsen och av målsättningarna för koordinering av det europeiska statistiksystemets nationella nivå. Delegationen har verkat sedan år 2002. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.3.2018-31.12.2019.

Delegationen har till uppgift att

 • att utveckla produktionen av enhetlig, högklassig och tillförlitlig officiell statistik som motsvarar kundernas behov
 • att främja koordineringen av det nationella statistikväsendet och samarbetet i enlighet med målsättningarna för det europeiska statistiksystemet samt att utbyta information och kompetens
 • att främja den officiella statistikens synlighet och kännedom om den i Finland och internationellt
 • att utarbeta riktlinjerna för utveckling av Finlands officiella statistik och följa upp verkställandet av dem
 • att följa upp förändringar i den nationella statistiklagen och EU:s statistiklag och anpassa statistikväsendets samarbete efter dem.

Delegationen anordnar seminarier och diskussionstillfällen om aktuella frågor inom statistikväsendet. Delegationen kan också tillsätta sektioner för att sköta sina uppgifter på ett smidigt sätt.

Ordförande

Direktör, informationstjänst Hannele Orjala, Statistikcentralen

Medlemmar

 • Tiina Palotie-Heino, statistikchef, Pensionsskyddscentralen
 • Katariina Käkönen, statistikplanerare, Pensionsskyddscentralen
 • Minna Rantamäki, kontaktchef, Meteorologiska institutet
 • Vesa Ylönen, statistikchef, Folkpensionsanstalten
 • Mika Idman, specialist, Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Antti Halmetoja, specialist, Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Tarja Kortesmaa, utvecklingschef, Naturresursinstitutet
 • Rafael Bärlund, överinspektör, Migrationsverket
 • Taisto Toppinen, registerchef, Lantmäteriverket
 • Ilppo A. Alatalo, överinspektör, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Marja-Liisa Muiluvuori, specialforskare, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Kimmo Silvo, servicechef, Finlands miljöcentral
 • Anna Heino, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd
 • Salla Säkkinen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Christina Telasuo, tullöverinspektör, Tullen
 • Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet
 • Johanna Lehtimäki, expert, Arbetshälsoinstitutet
 • Kirsi Koskela, biträdande överläkare, Arbetshälsoinstitutet
 • Ari Tyrkkö, utvecklingschef, Statistikcentralen
 • Leena Storgårds, utvecklingschef, Statistikcentralen
 • Riitta Kaisio, informationstjänstchef , Statistikcentralen
 • Outi Ahti-Miettinen, utvecklingschef, Statistikcentralen