Statistikkalendarier

Publiceringen av statistik och publikationer i Finlands officiella statistik följs upp med hjälp av statistikkalendarier som uppdateras kontinuerligt på internet. Varje producent svarar för sina egna statistikkalendarier.


Senast uppdaterad 29.9.2008

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen