Statistikkalendarier

Publiceringen av statistik och publikationer i Finlands officiella statistik följs upp med hjälp av statistikkalendarier som uppdateras kontinuerligt på internet. Varje producent svarar för sina egna statistikkalendarier.


Senast uppdaterad 18.3.2015

Instruktion for hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistikkalendarier [e-publikation].
Helsinki: Delegationen för FOS [hänvisat: 29.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/meta/svt/svt-julkistamiskalenterit_sv.html

Dela