Internationell officiell statistik

FN:s statistikkommission har godkänt principerna för den officiella statistiken och alla nationella statistikbyråer följer dessa principer.

Det europeiska statistiksystemet ESS följer utöver FN:s principer också uppförandekoder som ESS självt definierat. Det europeiska statistiksystemet består av EU-medlemsländernas statistik och av statistik som Schweiz, Liechtenstein, Norge och Island producerar.