Kansainvälinen virallinen tilasto

YK:n tilastokomissio on hyväksynyt virallisen tilaston periaatteet, joita kaikki kansalliset tilastovirastot noudattavat.

Euroopan tilastojärjestelmä ESS noudattaa YK:n periaatteiden lisäksi itse määrittelemiään käytännesääntöjä. Euroopan tilastojärjestelmä muodostuu EU:n jäsenmaiden sekä Sveitsin, Liechtensteinin, Norjan ja Islannin tuottamista tilastoista.