Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och situationen i samhället. Finlands officiella statistik består av närmare 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden.
Primäruppgifterna i den officiella statistiken är avgiftsfria och tillgängliga för alla.

Kvalitet, tillförlitlighet och samarbete är verksamhetens grundpelare

FOS-statistik produceras av expertorganisationer inom den offentliga förvaltningen. De garanterar kontinuiteten i statistiken och har förbundit sig till gemensamma kvalitetskriterier. FOS-kvalitetskriterierna överensstämmer med kvalitetskriterierna i det europeiska statistiksystemet.

Delegationen för Finlands officiella statistik ser till att kvalitetskriterierna följs. Dess uppgift är också att utveckla statistiksystemet och distributionen av statistik.


 


Senast uppdaterad 7.2.2014

Instruktion for hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finlands officiella statistik [e-publikation].
Helsinki: Delegationen för FOS [hänvisat: 29.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/meta/svt/index_sv.html?tulosta

Dela