L FASTIGHETSVERKSAMHET

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
LFASTIGHETSVERKSAMHET
68Fastighetsverksamhet
681Handel med egna fastigheter
6810Handel med egna fastigheter
68100Handel med egna fastigheter
682Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6820Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
68201Uthyrning av bostäder
68202Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
68209Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
683Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
6831Fastighetsförmedling
68310Fastighetsförmedling
6832Fastighetsförvaltning på uppdrag
68320Fastighetsförvaltning på uppdrag

L FASTIGHETSVERKSAMHET

Denna huvudgrupp omfattar försäljning eller köp av fastigheter, uthyrning av fastigheter samt andra fastighetstjänster, såsom fastighetsvärdering. Fastighetstjänsterna kan gälla egen eller hyrd egendom och de kan utföras antingen mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt.

Denna huvudgrupp omfattar också disponentsverksamhet.

Omfattar inte:
- finansieringsleasing av fastigheter (64910)

Dela