Retur


Näringsgrensindelningen 2008

A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
 
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
011 Odling av ett- och tvååriga växter
0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
0112 Odling av ris
01120 Odling av ris
0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
01131 Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)
01132 Odling av grönsaker i växthus
01133 Odling av potatis
01134 Odling av sockerbetor
0114 Odling av sockerrör
01140 Odling av sockerrör
0115 Odling av tobak
01150 Odling av tobak
0116 Odling av fiberväxter
01160 Odling av fiberväxter
0119 Odling av andra ett- och tvååriga växter
01191 Odling av prydnadsväxter
01199 Odling av andra ettåriga växter
012 Odling av fleråriga växter
0121 Odling av druvor
01210 Odling av druvor
0122 Odling av tropiska och subtropiska frukter
01220 Odling av tropiska och subtropiska frukter
0123 Odling av citrusfrukter
01230 Odling av citrusfrukter
0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter
01240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter
0125 Odling av andra frukter, bär samt nötter
01250 Odling av andra frukter, bär samt nötter
0126 Odling av oljehaltiga frukter
01260 Odling av oljehaltiga frukter
0127 Odling av växter för dryckesframställning
01270 Odling av växter för dryckesframställning
0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
0129 Odling av andra fleråriga växter
01290 Odling av andra fleråriga växter
013 Odling av plantskoleväxter
0130 Odling av plantskoleväxter
01300 Odling av plantskoleväxter
014 Husdjursskötsel
0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur
01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur
0144 Uppfödning av kameler och kameldjur
01440 Uppfödning av kameler och kameldjur
0145 Uppfödning av får och getter
01450 Uppfödning av får och getter
0146 Uppfödning av svin
01461 Grisproduktion
01462 Uppfödning av svin som snart skall slaktas
0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä
01471 Äggproduktion
01472 Kycklingproduktion
01479 Annan fjäderfäskötsel
0149 Uppfödning av andra djur
01491 Pälsnäring
01492 Renskötsel
01499 Annan djurskötsel
015 Blandat jordbruk
0150 Blandat jordbruk
01500 Blandat jordbruk
016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter
0161 Service till växtodling
01611 Stödtjänster till växtodling
01612 Att hålla odlingsmark odlingsbar
0162 Service till husdjursskötsel
01620 Service till husdjursskötsel
0163 Bearbetning av skördade växter
01630 Bearbetning av skördade växter
0164 Bearbetning av utsäde
01640 Bearbetning av utsäde
017 Jakt och service i anslutning härtill
0170 Jakt och service i anslutning härtill
01700 Jakt och service i anslutning härtill
 
02 Skogsbruk
021 Skogshushållning och skogsskötsel|
0210 Skogshushållning och skogsskötsel
02100 Skogshushållning och skogsskötsel
022 Drivning
0220 Drivning
02200 Drivning
023 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
0230 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
02300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
024 Service till skogsbruk
0240 Service till skogsbruk
02400 Service till skogsbruk
 
03 Fiske och vattenbruk
031 Fiske
0311 Saltvattensfiske
03110 Saltvattensfiske
0312 Sötvattensfiske
03120 Sötvattensfiske
032 Vattenbruk
0321 Fiskodling i saltvatten
03210 Fiskodling i saltvatten
0322 Fiskodling i sötvatten
03220 Fiskodling i sötvatten
 
B UTVINNING AV MINERAL
 
05 Kolutvinning
051 Stenkolsutvinning
0510 Stenkolsutvinning
05100 Stenkolsutvinning
052 Brunkolsutvinning
0520 Brunkolsutvinning
05200 Brunkolsutvinning
 
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
061 Utvinning av råpetroleum
0610 Utvinning av råpetroleum
06100 Utvinning av råpetroleum
062 Utvinning av naturgas
0620 Utvinning av naturgas
06200 Utvinning av naturgas
 
07 Utvinning av metallmalmer
071 Järnmalmsutvinning
0710 Järnmalmsutvinning
07100 Järnmalmsutvinning
072 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm
0721 Utvinning av uran- och toriummalm
07210 Utvinning av uran- och toriummalm
0729 Utvinning av annan malm
07290 Utvinning av annan malm
 
08 Annan utvinning av mineral
081 Utvinning av sand, grus, sten och lera
0811 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
08111 Brytning av natursten
08112 Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit
08113 Brytning av skiffer
0812 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
089 Diverse övrig utvinning av mineral
0891 Brytning av kemiska mineral
08910 Brytning av kemiska mineral
0892 Torvutvinning
08920 Torvutvinning
0893 Saltutvinning
08930 Saltutvinning
0899 Övrig utvinning av mineral
08990 Övrig utvinning av mineral
 
09 Service till utvinning
091 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
0910 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
099 Stödtjänster till annan utvinning
0990 Stödtjänster till annan utvinning
09900 Stödtjänster till annan utvinning
 
C TILLVERKNING
 
10 Livsmedelsframställning
101 Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
1011 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
10110 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
1012 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
10120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
1013 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
10130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
102 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
1020 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
10200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
103 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
1031 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
10310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
1032 Juice- och safttillverkning
10320 Juice- och safttillverkning
1039 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
104 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1041 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
10410 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1042 Matfettstillverkning
10420 Matfettstillverkning
105 Mejerivaru- och glasstillverkning
1051 Mejerivarutillverkning
10510 Mejerivarutillverkning
1052 Glasstillverkning
10520 Glasstillverkning
106 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
1061 Tillverkning av kvarnprodukter
10610 Tillverkning av kvarnprodukter
1062 Stärkelsetillverkning
10620 Stärkelsetillverkning
107 Tillverkning av bageri- och mjölprodukter
1071 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
1072 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
10720 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
1073 Tillverkning av pastaprodukter
10730 Tillverkning av pastaprodukter
108 Annan livsmedelsframställning
1081 Sockertillverkning
10810 Sockertillverkning
1082 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer
10820 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer
1083 Framställning av te och kaffe
10830 Framställning av te och kaffe
1084 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
10840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
1085 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
10850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
1086 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
10860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
1089 Framställning av andra livsmedel
10890 Framställning av andra livsmedel
109 Framställning av beredda djurfoder
1091 Framställning av beredda fodermedel
10910 Framställning av beredda fodermedel
1092 Framställning av mat till sällskapsdjur
10920 Framställning av mat till sällskapsdjur
 
11 Framställning av drycker
110 Framställning av drycker
1101 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
1102 Framställning av vin från druvor
11020 Framställning av vin från druvor
1103 Framställning av cider och andra fruktviner
11030 Framställning av cider och andra fruktviner
1104 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
1105 Framställning av öl
11050 Framställning av öl
1106 Framställning av malt
11060 Framställning av malt
1107 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
11070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
 
12 Tobaksvarutillverkning
120 Tobaksvarutillverkning
1200 Tobaksvarutillverkning
12000 Tobaksvarutillverkning
 
13 Textilvarutillverkning
131 Garntillverkning
1310 Garntillverkning
13100 Garntillverkning
132 Vävnadstillverkning
1320 Vävnadstillverkning
13200 Vävnadstillverkning
133 Blekning, färgning och annan textilberedning
1330 Blekning, färgning och annan textilberedning
13300 Blekning, färgning och annan textilberedning
139 Annan textilietillverkning
1391 Tillverkning av trikåväv
13910 Tillverkning av trikåväv
1392 Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
13921 Tillverkning av inredningstextilier
13922 Tillverkning av presenningar, segel och andra sydda textilprodukter
1393 Tillverkning av mattor
13930 Tillverkning av mattor
1394 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
13940 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
1395 Tillverkning av bondad duk
13950 Tillverkning av bondad duk
1396 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
13960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
1399 Övrig textilietillverkning
13990 Övrig textilietillverkning
 
14 Tillverkning av kläder
141 Tillverkning av kläder, utom pälsvaror
1411 Tillverkning av läder- och skinnkläder
14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder
1412 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
14120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
1413 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
1414 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
1419 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
142 Tillverkning av pälsvaror
1420 Tillverkning av pälsvaror
14200 Tillverkning av pälsvaror
143 Tillverkning av trikåvaror
1431 Tillverkning av strumpor
14310 Tillverkning av strumpor
1439 Tillverkning av andra trikåvaror
14390 Tillverkning av andra trikåvaror
 
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
151 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning
1511 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
1512 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
152 Tillverkning av skodon
1520 Tillverkning av skodon
15200 Tillverkning av skodon
 
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
161 Sågning och hyvling av trä
1610 Sågning och hyvling av trä
16100 Sågning och hyvling av trä
162 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
1621 Tillverkning av faner och träbaserade skivor
16211 Tillverkning av plywood och faner
16212 Tillverkning av spånskivor
16213 Tillverkning av fiberskivor
1622 Tillverkning av sammansatta parkettstavar
16220 Tillverkning av sammansatta parkettstavar
1623 Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier
16231 Tillverkning av trähus
16239 Annan tillverkning av byggnadssnickerier
1624 Träförpackningstillverkning
16240 Träförpackningstillverkning
1629 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
16290 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
 
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
171 Massa-, pappers- och papptillverkning
1711 Massatillverkning
17110 Massatillverkning
1712 Pappers- och papptillverkning
17120 Pappers- och papptillverkning
172 Tillverkning av pappers- och pappvaror
1721 Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
17211 Tillverkning av papperssäckar och -påsar
17212 Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar
1722 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
1723 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
1724 Tapettillverkning
17240 Tapettillverkning
1729 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
 
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
181 Grafisk produktion
1811 Tryckning av dagstidningar
18110 Tryckning av dagstidningar
1812 Annan tryckning
18120 Annan tryckning
1813 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
1814 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
182 Reproduktion av inspelningar
1820 Reproduktion av inspelningar
18200 Reproduktion av inspelningar
 
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
191 Tillverkning av stenkolsprodukter
1910 Tillverkning av stenkolsprodukter
19100 Tillverkning av stenkolsprodukter
192 Petroleumraffinering
1920 Petroleumraffinering
19200 Petroleumraffinering
 
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
201 Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
2011 Industrigasframställning
20110 Industrigasframställning
2012 Tillverkning av färgämnen
20120 Tillverkning av färgämnen
2013 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
2014 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2015 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
20150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2016 Basplastframställning
20160 Basplastframställning
2017 Tillverkning av syntetiskt basgummi
20170 Tillverkning av syntetiskt basgummi
202 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
2020 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
2030 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
204 Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
2041 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
2042 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
205 Tillverkning av andra kemiska produkter
2051 Sprängämnestillverkning
20510 Sprängämnestillverkning
2052 Tillverkning av lim och gelatin
20520 Tillverkning av lim och gelatin
2053 Tillverkning av eteriska oljor
20530 Tillverkning av eteriska oljor
2059 Tillverkning av övriga kemiska produkter
20590 Tillverkning av övriga kemiska produkter
206 Konstfibertillverkning
2060 Konstfibertillverkning
20600 Konstfibertillverkning
 
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
211 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
2110 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
212 Tillverkning av läkemedel
2120 Tillverkning av läkemedel
21200 Tillverkning av läkemedel
 
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror
221 Tillverkning av gummivaror
2211 Tillverkning av däck och slangar; regummering
22110 Tillverkning av däck och slangar; regummering
2219 Annan gummivarutillverkning
22190 Annan gummivarutillverkning
222 Plastvarutillverkning
2221 Tillverkning av plasthalvfabrikat
22210 Tillverkning av plasthalvfabrikat
2222 Plastförpackningstillverkning
22220 Plastförpackningstillverkning
2223 Byggplastvarutillverkning
22230 Byggplastvarutillverkning
2229 Annan plastvarutillverkning
22290 Annan plastvarutillverkning
 
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
231 Glas- och glasvarutillverkning
2311 Framställning av planglas
23110 Framställning av planglas
2312 Bearbetning av planglas
23120 Bearbetning av planglas
2313 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
23130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
2314 Tillverkning av glasfiber
23140 Tillverkning av glasfiber
2319 Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
23190 Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
232 Tillverkning av eldfasta produkter
2320 Tillverkning av eldfasta produkter
23200 Tillverkning av eldfasta produkter
233 Tillverkning av byggmaterial av lergods
2331 Tillverkning av keramiska tegel och plattor
23310 Tillverkning av keramiska tegel och plattor
2332 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
23320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
234 Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter
2341 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
2342 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
23420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
2343 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
2344 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
2349 Framställning av andra keramiska produkter
23490 Framställning av andra keramiska produkter
235 Tillverkning av cement, kalk och gips
2351 Tillverkning av cement
23510 Tillverkning av cement
2352 Tillverkning av kalk och gips
23520 Tillverkning av kalk och gips
236 Tillverkning av varor av betong, cement och gips
2361 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
23610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
2362 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
2363 Tillverkning av fabriksblandad betong
23630 Tillverkning av fabriksblandad betong
2364 Tillverkning av murbruk
23640 Tillverkning av murbruk
2365 Tillverkning av fibercementvaror
23650 Tillverkning av fibercementvaror
2369 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
237 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
2370 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
23700 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
239 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
2391 Slipmedelstillverkning
23910 Slipmedelstillverkning
2399 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
23990 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
 
24 Stål- och metallframställning
241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
2410 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
242 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
2420 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
243 Annan primärbearbetning av stål
2431 Tillverkning av kalldragen stålstång
24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
2432 Tillverkning av kallvalsade stålband
24320 Tillverkning av kallvalsade stålband
2433 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
2434 Tillverkning av kalldragen ståltråd
24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd
244 Framställning av andra metaller än järn
2441 Framställning av ädla metaller
24410 Framställning av ädla metaller
2442 Framställning av aluminium
24420 Framställning av aluminium
2443 Framställning av bly, zink och tenn
24430 Framställning av bly, zink och tenn
2444 Framställning av koppar
24440 Framställning av koppar
2445 Framställning av andra metaller
24450 Framställning av andra metaller
2446 Tillverkning av kärnbränsle
24460 Tillverkning av kärnbränsle
245 Gjutning av metall
2451 Gjutning av järn
24510 Gjutning av järn
2452 Gjutning av stål
24520 Gjutning av stål
2453 Gjutning av lättmetall
24530 Gjutning av lättmetall
2454 Gjutning av andra metaller
24540 Gjutning av andra metaller
 
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
251 Byggnadsmetallvarutillverkning
2511 Tillverkning av metallstommar och delar därav
25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav
2512 Tillverkning av dörrar och fönster av metall
25120 Tillverkning av dörrar och fönster av metall
252 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
2521 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
2529 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
25290 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
253 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
2530 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
25300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
254 Tillverkning av vapen och ammunition
2540 Tillverkning av vapen och ammunition
25400 Tillverkning av vapen och ammunition
255 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
2550 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
25500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
256 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
2561 Beläggning och överdragning av metall
25610 Beläggning och överdragning av metall
2562 Metallegoarbeten
25620 Metallegoarbeten
257 Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
2571 Tillverkning av bestick
25710 Tillverkning av bestick
2572 Tillverkning av lås och gångjärn
25720 Tillverkning av lås och gångjärn
2573 Tillverkning av verktyg och redskap
25730 Tillverkning av verktyg och redskap
259 Annan metallvarutillverkning
2591 Tillverkning av stålfat o.d. behållare
25910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare
2592 Tillverkning av lättmetallförpackningar
25920 Tillverkning av lättmetallförpackningar
2593 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
2594 Tillverkning av nitar och skruvar
25940 Tillverkning av nitar och skruvar
2599 Övrig metallvarutillverkning
25990 Övrig metallvarutillverkning
 
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
261 Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort
2611 Tillverkning av elektroniska komponenter
26110 Tillverkning av elektroniska komponenter
2612 Tillverkning av kretskort
26120 Tillverkning av kretskort
262 Tillverkning av datorer och kringutrustning
2620 Tillverkning av datorer och kringutrustning
26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning
263 Tillverkning av kommunikationsutrustning
2630 Tillverkning av kommunikationsutrustning
26300 Tillverkning av kommunikationsutrustning
264 Tillverkning av hemelektronik
2640 Tillverkning av hemelektronik
26400 Tillverkning av hemelektronik
265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur
2651 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
26510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
2652 Urtillverkning
26520 Urtillverkning
266 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
2660 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
26600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
267 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
2670 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
26700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
268 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
2680 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
 
27 Tillverkning av elapparatur
271 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
2711 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
2712 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
272 Batteri- och ackumulatortillverkning
2720 Batteri- och ackumulatortillverkning
27200 Batteri- och ackumulatortillverkning
273 Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör
2731 Tillverkning av optiska fiberkablar
27310 Tillverkning av optiska fiberkablar
2732 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
27320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
2733 Tillverkning av kabeltillbehör
27330 Tillverkning av kabeltillbehör
274 Tillverkning av belysningsarmatur
2740 Tillverkning av belysningsarmatur
27400 Tillverkning av belysningsarmatur
275 Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater
2751 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
2752 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27520 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
279 Tillverkning av annan elapparatur
2790 Tillverkning av annan elapparatur
27900 Tillverkning av annan elapparatur
 
28 Tillverkning av övriga maskiner
281 Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
2811 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
2812 Tillverkning av fluidteknisk utrustning
28120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning
2813 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
28130 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
2814 Tillverkning av andra kranar och ventiler
28140 Tillverkning av andra kranar och ventiler
2815 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
28150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
282 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål
2821 Tillverkning av ugnar och brännare
28210 Tillverkning av ugnar och brännare
2822 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
28220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
2823 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
2824 Tillverkning av motordrivna handverktyg
28240 Tillverkning av motordrivna handverktyg
2825 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
28250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
2829 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
283 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
2830 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
28300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
284 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
2841 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning
28410 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning
2849 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
28490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
289 Tillverkning av andra specialmaskiner
2891 Tillverkning av maskiner för metallurgi
28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi
2892 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
2893 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
2894 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
2895 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
28950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
2896 Tillverkning av maskiner för gummi och plast
28960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast
2899 Tillverkning av övriga specialmaskiner
28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner
 
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
291 Motorfordonstillverkning
2910 Motorfordonstillverkning
29100 Motorfordonstillverkning
292 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
2920 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
29200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
293 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
2931 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer
29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer
2932 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer
29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer
 
30 Tillverkning av andra transportmedel
301 Skepps- och båtbyggeri
3011 Byggande av fartyg och flytande materiel
30110 Byggande av fartyg och flytande materiel
3012 Byggande av fritidsbåtar
30120 Byggande av fritidsbåtar
302 Tillverkning av rälsfordon
3020 Tillverkning av rälsfordon
30200 Tillverkning av rälsfordon
303 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
3030 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
304 Tillverkning av militära stridsfordon
3040 Tillverkning av militära stridsfordon
30400 Tillverkning av militära stridsfordon
309 Övrig tillverkning av transportmedel
3091 Tillverkning av motorcyklar
30910 Tillverkning av motorcyklar
3092 Tillverkning av cyklar och invalidfordon
30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon
3099 Övrig transportmedelstillverkning
30990 Övrig transportmedelstillverkning
 
31 Tillverkning av möbler
310 Tillverkning av möbler
3101 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
31010 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
3102 Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar
31020 Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar
3103 Tillverkning av madrasser
31030 Tillverkning av madrasser
3109 Tillverkning av andra möbler
31090 Tillverkning av andra möbler
 
32 Annan tillverkning
321 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier
3211 Prägling av mynt
32110 Prägling av mynt
3212 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
3213 Tillverkning av bijouterier o.d.
32130 Tillverkning av bijouterier o.d.
322 Tillverkning av musikinstrument
3220 Tillverkning av musikinstrument
32200 Tillverkning av musikinstrument
323 Tillverkning av sportartiklar
3230 Tillverkning av sportartiklar
32300 Tillverkning av sportartiklar
324 Tillverkning av spel och leksaker
3240 Tillverkning av spel och leksaker
32400 Tillverkning av spel och leksaker
325 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
3250 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
32501 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning (exkl. tandproteser)
32502 Tillverkning av tandproteser, implantat o.d.
329 Övrig tillverkning
3291 Tillverkning av borstbinderiarbeten
32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten
3299 Diverse övrig tillverkning
32991 Tillverkning av skyddsutrustning
32999 Tillverkning av övriga produkter
 
33 Reparation och installation av maskiner och apparater
331 Reparation av metallvaror, maskiner och apparater
3311 Reparation av metallvaror
33110 Reparation av metallvaror
3312 Reparation av maskiner
33121 Reparation av maskiner för allmänt bruk
33122 Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner
33123 Reparation och underhåll av metallverktygsmaskiner och andra verktygsmaskiner
33129 Reparation av andra specialmaskiner
3313 Reparation av elektronisk och optisk utrustning
33130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning
3314 Reparation av elapparatur
33140 Reparation av elapparatur
3315 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
33150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
3316 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
3317 Reparation och underhåll av andra transportmedel
33170 Reparation och underhåll av andra transportmedel
3319 Reparation av annan utrustning
33190 Reparation av annan utrustning
332 Installation av industrimaskiner och -utrustning
3320 Installation av industrimaskiner och -utrustning
33200 Installation av industrimaskiner och -utrustning
 
D FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
 
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla
351 Generering, överföring och distribution av elkraft
3511 Generering av elektricitet
35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft
35112 Särproduktion av elektricitet med värmekraft
35113 Samproduktion av elektricitet och fjärrvärme
35114 Produktion av elektricitet med kärnkraft
35115 Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk
3512 Överföring av elektricitet
35120 Överföring av elektricitet
3513 Distribution av elektricitet
35130 Distribution av elektricitet
3514 Handel med elektricitet
35140 Handel med elektricitet
352 Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
3521 Framställning av gas
35210 Framställning av gas
3522 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
35220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
3523 Handel med gas via rörnät
35230 Handel med gas via rörnät
353 Försörjning av värme och kyla
3530 Försörjning av värme och kyla
35301 Särproduktion och distribution av fjärrvärme och -kyla
35302 Särproduktion av industrins elektricitet och kyla
 
E VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING
 
36 Vattenförsörjning
360 Vattenförsörjning
3600 Vattenförsörjning
36000 Vattenförsörjning
 
37 Avloppsrening
370 Avloppsrening
3700 Avloppsrening
37000 Avloppsrening
 
38 Avfallshantering; återvinning
381 Insamling av avfall
3811 Insamling av icke-farligt avfall
38110 Insamling av icke-farligt avfall
3812 Insamling av farligt avfall
38120 Insamling av farligt avfall
382 Behandling och bortskaffande av avfall
3821 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
38210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
3822 Behandling och bortskaffande av farligt avfall
38220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall
383 Återvinning
3831 Demontering av uttjänta fordon och maskiner
38310 Demontering av uttjänta fordon och maskiner
3832 Återvinning av källsorterat material
38320 Återvinning av källsorterat material
 
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
390 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
3900 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
 
F BYGGVERKSAMHET
 
41 Byggande av hus
411 Utformning av byggprojekt
4110 Utformning av byggprojekt
41100 Utformning av byggprojekt
412 Byggande av bostadshus och andra byggnader
4120 Byggande av bostadshus och andra byggnader
41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader
 
42 Anläggningsarbeten
421 Anläggning av vägar och järnvägar
4211 Anläggning av vägar och motorvägar
42110 Anläggning av vägar och motorvägar
4212 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
42120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
4213 Anläggning av broar och tunnlar
42130 Anläggning av broar och tunnlar
422 Allmännyttiga anläggningsarbeten
4221 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
42210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4222 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
42220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
429 Andra anläggningsarbeten
4291 Vattenbyggnad
42910 Vattenbyggnad
4299 Övriga anläggningsarbeten
42991 Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt
42999 Övrig anläggningsverksamhet
 
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten
4311 Rivning av hus och byggnader
43110 Rivning av hus och byggnader
4312 Mark- och grundarbeten
43120 Mark- och grundarbeten
4313 Markundersökning
43130 Markundersökning
432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer
4321 Elinstallationer
43210 Elinstallationer
4322 VVS-arbeten
43220 VVS-arbeten
4329 Andra bygginstallationer
43291 Installation av isolering mot värme, ljud och vibrationer
43292 Installation av hissar och rulltrappor
43299 Övriga bygginstallationer
433 Slutbehandling av byggnader
4331 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
4332 Byggnadssnickeriarbeten
43320 Byggnadssnickeriarbeten
4333 Golv- och väggbeläggningsarbeten
43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten
4334 Måleri- och glasmästeriarbeten
43341 Måleriarbeten
43342 Glasmästeriarbeten
4339 Annan slutbehandling av byggnader
43390 Annan slutbehandling av byggnader
439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
4391 Takarbeten
43910 Takarbeten
4399 Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
43991 Uthyrning av byggmaskiner med förare
43999 Annan diverse specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
 
G HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
 
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
451 Handel med motorfordon utom motorcyklar
4511 Handel med personbilar och lätta motorfordon
45111 Partihandel med personbilar och lätta motorfordon
45112 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
4519 Handel med övriga motorfordon utom motorcyklar
45191 Partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon
45192 Detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon
452 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
4520 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
45201 Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck)
45202 Reparation av däck
453 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
4531 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45311 Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck)
45312 Partihandel med däck
4532 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45321 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar (exkl. däck)
45322 Detaljhandel med däck
454 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
4540 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45401 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45402 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45403 Underhåll och reparation av motorcyklar
 
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
461 Provisionshandel utom med motorfordon
4611 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
4612 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
46120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
4613 Provisionshandel med virke och byggmaterial
46130 Provisionshandel med virke och byggmaterial
4614 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
46140 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
4615 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
46150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
4616 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
46160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
4617 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
4618 Provisionshandel med annat specialsortiment
46181 Provisionshandel inom pappersbranschen
46189 Övrig provisionshandel med annat specialsortiment
4619 Provisionshandel med blandat sortiment
46190 Provisionshandel med blandat sortiment
462 Partihandel med jordbruksvaror och levande djur
4621 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
4622 Partihandel med blommor och växter
46220 Partihandel med blommor och växter
4623 Partihandel med levande djur
46230 Partihandel med levande djur
4624 Partihandel med hudar, skinn och läder
46240 Partihandel med hudar, skinn och läder
463 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
4631 Partihandel med frukt och grönsaker
46310 Partihandel med frukt och grönsaker
4632 Partihandel med kött och köttvaror
46320 Partihandel med kött och köttvaror
4633 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
46331 Partihandel med mejeriprodukter, matolja och matfett
46332 Partihandel med ägg
4634 Partihandel med drycker
46340 Partihandel med drycker
4635 Partihandel med tobak
46350 Partihandel med tobak
4636 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
46360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
4637 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
4638 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
46381 Partihandel med fisk
46382 Partihandel med naturprodukter
46383 Partihandel med mat för sällskapsdjur
46389 Övrig partihandel med andra livsmedel
4639 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
46390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
464 Partihandel med hushållsvaror
4641 Partihandel med textilier
46411 Partihandel med tyger och garn
46412 Partihandel med textilvaror
4642 Partihandel med kläder och skodon
46421 Partihandel med kläder
46422 Partihandel med skodon
4643 Partihandel med hushållsapparater
46431 Partihandel med hushållsapparater samt elartiklar
46432 Partihandel med hemelektronik
46433 Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör
46434 Partihandel inom den optiska branschen
4644 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
46441 Partihandel med hushållsartiklar och -tillbehör
46442 Partihandel med rengöringsmedel
4645 Partihandel med parfym och kosmetika
46450 Partihandel med parfym och kosmetika
4646 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
46461 Partihandel med läkemedel
46462 Partihandel med laboratorie- och sjukvårdsapparater
4647 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
4648 Partihandel med ur och guldsmedsvaror
46480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror
4649 Partihandel med andra hushållsvaror
46491 Partihandel med pappers- och kontorsartiklar
46492 Partihandel med böcker
46493 Partihandel med sportartiklar
46494 Partihandel med musikartiklar
46495 Partihandel med båtar och båtlivsartiklar
46496 Partihandel med leksaker och spel
46499 Övrig partihandel med hushållsvaror
465 Partihandel med IT-utrustning
4651 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
46510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
4652 Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning
46521 Partihandel med telekommunikationsutrustning
46522 Partihandel med elektroniska komponenter
466 Partihandel med övriga maskiner och utrustning
4661 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer
46610 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer
4662 Partihandel med verktygsmaskiner
46620 Partihandel med verktygsmaskiner
4663 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
4664 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
4665 Partihandel med kontorsmöbler
46650 Partihandel med kontorsmöbler
4666 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
46660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
4669 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning
46691 Partihandel med elartiklar
46692 Partihandel med andra maskiner inom industrin
46699 Partihandel med maskiner och apparater som inte klassificerats på annat håll
467 Annan specialiserad partihandel
4671 Partihandel med bränslen
46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen
46719 Partihandel med övriga bränslen
4672 Partihandel med metaller och metallmalmer
46720 Partihandel med metaller och metallmalmer
4673 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
46731 Partihandel med virkesråvara
46732 Partihandel med virkesprodukter
46733 Partihandel med metall- och mineralprodukter
46734 Partihandel med badrumsmöbler och -tillbehör
46735 Partihandel med golvbeläggningar och tapeter
46739 Allmän partihandel med byggmaterial
4674 Partihandel med järnhandels- och VVS-varor
46741 Partihandel med verktyg och tillbehör
46742 Partihandel med värme-, vatten- och ventilationsanläggningar och -tillbehör
4675 Partihandel med kemiska produkter
46750 Partihandel med kemiska produkter
4676 Partihandel med andra insatsvaror
46760 Partihandel med andra insatsvaror
4677 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
46770 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
469 Övrig partihandel
4690 Övrig partihandel
46901 Allmän partihandel
46909 Annan diverse partihandel
 
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
471 Detaljhandel med brett sortiment
4711 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
47111 Stora stormarknader (över 1 000 m²)
47112 Små stormarknader (400-1 000 m²)
47113 Självbetjäningsaffärer (över 100 m², under 400 m²)
47114 Livsmedels-, karamellkiosker o.d. (under 100 m²)
4719 Annan detaljhandel med brett sortiment
47191 Självbetjäningsvaruhus (över 2 500 m²)
47192 Varuhus (över 2 500 m²)
47199 Mindre varuhus och andra icke specialiserade butiker (under 2 500 m²)
472 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
4721 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
47210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
4722 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
47220 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
4723 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
47230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
4724 Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer
47241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker
4725 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
47250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
4726 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
47260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
4729 Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
47291 Glasskiosker
47292 Specialiserad butikshandel med naturprodukter
47299 Annan specialiserad butikshandel med dagligvaror
473 Specialiserad detaljhandel med drivmedel
4730 Specialiserad detaljhandel med drivmedel
47301 Servicestationsverksamhet
47302 Specialiserad detaljhandel med bränslen från automater
474 Specialiserad butikshandel med datorer, ljud-, bild- och telekommunikationsutrustning
4741 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
47410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
4742 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
47420 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
4743 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
47430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
475 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd
4751 Specialiserad butikshandel med textilier
47511 Specialiserad butikshandel med tyger
47512 Specialiserad butikshandel med garner och handarbetstillbehör
4752 Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas
47521 Allmän detaljhandel med järn- och byggmaterial
47522 Specialiserad butikshandel med målarfärger
47523 Specialiserad butikshandel med möbler för köks- och sanitetsutrymmen
47529 Annan specialiserad butikshandel inom järn- och byggbranschen
4753 Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier
47531 Specialiserad butikshandel med mattor och gardiner
47532 Specialiserad butikshandel med tapeter och golvbeläggningar
4754 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
47540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
4759 Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar
47591 Specialiserad butikshandel med möbler
47592 Specialiserad butikshandel med elartiklar och belysningsarmaturer
47593 Specialiserad butikshandel med gummi- och plastvaror
47594 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar
47595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar
47596 Låssmeds- och nyckelaffärer
47599 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll
476 Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar
4761 Specialiserad butikshandel med böcker
47610 Specialiserad butikshandel med böcker
4762 Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror
47621 Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial
47622 Specialiserad butikshandel med tidskrifter och tidningar
4763 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
4764 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar
47641 Specialiserad butikshandel med sportartiklar och cyklar
47642 Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör
4765 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
47650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
477 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror
4771 Specialiserad butikshandel med kläder
47711 Specialiserad butikshandel med damkläder
47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder
47713 Specialiserad butikshandel med barnkläder
47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder
47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar
47719 Allmän detaljhandel med kläder
4772 Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror
47721 Specialiserad butikshandel med skodon
47722 Specialiserad butikshandel med väskor
4773 Apotekshandel
47730 Apotekshandel
4774 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
47740 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
4775 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
47750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
4776 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön, gödselmedel, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur
47761 Detaljhandel med blommor
47762 Blomsterkiosker
47763 Specialiserad butikshandel med trädgårdsartiklar
47764 Specialiserad butikshandel med sällskapsdjur, mat och tillbehör till dem
4777 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
47770 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
4778 Annan specialiserad butikshandel
47781 Konstaffärer
47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar
47783 Specialiserad butikshandel med optiska artiklar
47784 Specialiserad butikshandel med barnvagnar och -tillbehör
47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar
47789 Annan specialiserad butikshandel med nya varor
4779 Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
47791 Antikvitetsaffärer
47792 Antikvariat
47793 Auktionskammare
47799 Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor
478 Torg- och marknadshandel
4781 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
47810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
4782 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
4789 Torg- och marknadshandel med övriga varor
47890 Torg- och marknadshandel med övriga varor
479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
4791 Postorderhandel och detaljhandel på Internet
47911 Postorderhandel och näthandel av böcker, musik- och videoband
47912 Postorderhandel och näthandel av kläder
47913 Postorderhandel och näthandel med brett sortiment
47919 Annan postorderhandel och näthandel
4799 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
 
H TRANSPORT OCH MAGASINERING
 
49 Landtransport; transport i rörsystem
491 Järnvägstransport, passagerartrafik
4910 Järnvägstransport, passagerartrafik
49100 Järnvägstransport, passagerartrafik
492 Järnvägstransport, godstrafik
4920 Järnvägstransport, godstrafik
49200 Järnvägstransport, godstrafik
493 Annan landtransport, passagerartrafik
4931 Kollektivtrafik
49310 Kollektivtrafik
4932 Taxitrafik
49320 Taxitrafik
4939 Annan landtransport av passagerare
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
49399 Övrig landtransport, passagerartrafik
494 Vägtransport, godstrafik och flyttjänster
4941 Vägtransport, godstrafik
49410 Vägtransport, godstrafik
4942 Flyttjänster
49420 Flyttjänster
495 Transporter i rörsystem
4950 Transporter i rörsystem
49500 Transporter i rörsystem
 
50 Sjötransport
501 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
5010 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
50101 Havssjöfart, passagerartrafik
50102 Kustsjöfart, passagerartrafik
502 Havs- och kustsjöfart, godstrafik
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik
50201 Havssjöfart, godstrafik
50202 Kustsjöfart, godstrafik
503 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
5030 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
504 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
5040 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
50400 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
 
51 Lufttransport
511 Lufttransport, passagerartrafik
5110 Lufttransport, passagerartrafik
51101 Reguljär lufttransport
51102 Icke-reguljär lufttransport
512 Lufttransport, godstrafik och rymdfart
5121 Lufttransport, godstrafik
51210 Lufttransport, godstrafik
5122 Rymdfart
51220 Rymdfart
 
52 Magasinering och stödtjänster till transport
521 Magasinering och varulagring
5210 Magasinering och varulagring
52100 Magasinering och varulagring
522 Stödtjänster till transport
5221 Stödtjänster till landtransport
52211 Busstationer
52212 Terminalverksamhet för vägtrafik
52213 Avgiftsbelagd parkering
52219 Övriga stödtjänster till landtransport
5222 Stödtjänster till sjötransport
52221 Hamnar
52229 Övriga stödtjänster till sjötransport
5223 Stödtjänster till lufttransport
52230 Stödtjänster till lufttransport
5224 Godshantering
52240 Godshantering
5229 Övriga stödtjänster till transport
52291 Spedition och befraktning
52299 Annan transportförmedling
 
53 Post- och kurirverksamhet
531 Postbefordran via nationella posten
5310 Postbefordran via nationella posten
53100 Postbefordran via nationella posten
532 Annan postbefordran samt kurirverksamhet
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet
53200 Annan postbefordran samt kurirverksamhet
 
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET
 
55 Hotell- och logiverksamhet
551 Hotellverksamhet
5510 Hotellverksamhet
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
552 Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
5520 Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
55201 Vandrarhem
55209 Semesterbyar och liknande inkvartering
553 Campingplatsverksamhet
5530 Campingplatsverksamhet
55300 Campingplatsverksamhet
559 Annan logiverksamhet
5590 Annan logiverksamhet
55901 Internat och pensionat
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
55903 Uthyrning av semesterstugor
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll
 
56 Restaurang-, catering och barverksamhet
561 Restaurangverksamhet
5610 Restaurangverksamhet
56101 Restauranger
56102 Café-restauranger
56103 Matkiosker
562 Cateringverksamhet
5621 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
563 Barverksamhet
5630 Barverksamhet
56301 Öl- och drinkbarer
56302 Caféer och kaffebarer
 
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
 
58 Förlagsverksamhet
581 Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet
5811 Bokutgivning
58110 Bokutgivning
5812 Publicering av kataloger och sändlistor
58120 Publicering av kataloger och sändlistor
5813 Tidningsutgivning
58130 Tidningsutgivning
5814 Utgivning av tidskrifter
58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan
58142 Utgivning av tidskrifter
5819 Annan förlagsverksamhet
58190 Annan förlagsverksamhet
582 Utgivning av programvara
5821 Utgivning av dataspel
58210 Utgivning av dataspel
5829 Utgivning av annan programvara
58290 Utgivning av annan programvara
 
59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
591 Film-, video- och TV-programverksamhet
5911 Produktion av film, video och TV-program
59110 Produktion av film, video och TV-program
5912 Efterproduktion av film, video och TV-program
59120 Efterproduktion av film, video och TV-program
5913 Film-, video- och TV-programdistribution
59130 Film-, video- och TV-programdistribution
5914 Filmvisning
59140 Filmvisning
592 Ljudinspelning och fonogramutgivning
5920 Ljudinspelning och fonogramutgivning
59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning
 
60 Planering och sändning av program
601 Sändning av radioprogram
6010 Sändning av radioprogram
60100 Sändning av radioprogram
602 Planering av TV-program och sändningsverksamhet
6020 Planering av TV-program och sändningsverksamhet
60201 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)
60202 Avgiftsbelagda TV-kanaler
 
61 Telekommunikation
611 Trådbunden telekommunikation
6110 Trådbunden telekommunikation
61100 Trådbunden telekommunikation
612 Trådlös telekommunikation
6120 Trådlös telekommunikation
61200 Trådlös telekommunikation
613 Telekommunikation via satellit
6130 Telekommunikation via satellit
61300 Telekommunikation via satellit
619 Annan telekommunikation
6190 Annan telekommunikation
61900 Annan telekommunikation
 
62 IT-tjänster
620 IT-tjänster
6201 Dataprogrammering
62010 Dataprogrammering
6202 IT-konsultverksamhet
62020 IT-konsultverksamhet
6203 Datordrifttjänster
62030 Datordrifttjänster
6209 Andra IT-tjänster
62090 Andra IT-tjänster
 
63 Informationstjänster
631 Databehandling, hosting o.d.; webbportaler
6311 Databehandling, hosting o.d.
63110 Databehandling, hosting o.d.
6312 Webbportaler
63120 Webbportaler
639 Andra informationstjänster
6391 Nyhetsservice
63910 Nyhetsservice
6399 Övriga informationstjänster
63990 Övriga informationstjänster
 
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
 
64 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
641 Monetär finansförmedling
6411 Centralbanksverksamhet
64110 Centralbanksverksamhet
6419 Annan monetär finansförmedling
64190 Annan monetär finansförmedling
642 Holdingverksamhet
6420 Holdingverksamhet
64200 Holdingverksamhet
643 Fonder och liknande finansiella institut
6430 Fonder och liknande finansiella institut
64300 Fonder och liknande finansiella institut
649 Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet
6491 Finansiell leasing
64910 Finansiell leasing
6492 Annan kreditgivning
64920 Annan kreditgivning
6499 Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet
64990 Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet
 
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
651 Försäkring
6511 Livförsäkring
65110 Livförsäkring
6512 Annan försäkring
65121 Skadeförsäkringsbolagens verksamhet
65122 Skadeförsäkringsföreningars verksamhet
65129 Annan skadeförsäkring
652 Återförsäkring
6520 Återförsäkring
65200 Återförsäkring
653 Pensionsfondsverksamhet
6530 Pensionsfondsverksamhet
65300 Pensionsfondsverksamhet
 
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring
661 Stödtjänster till finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
6611 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader
66110 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader
6612 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
66120 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
6619 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
66190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
662 Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
6621 Risk- och skadebedömning
66210 Risk- och skadebedömning
6622 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
6629 Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
66290 Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
663 Fondförvaltning
6630 Fondförvaltning
66300 Fondförvaltning
 
L FASTIGHETSVERKSAMHET
 
68 Fastighetsverksamhet
681 Handel med egna fastigheter
6810 Handel med egna fastigheter
68100 Handel med egna fastigheter
682 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
68201 Uthyrning av bostäder
68202 Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
68209 Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
683 Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
6831 Fastighetsförmedling
68310 Fastighetsförmedling
6832 Fastighetsförvaltning på uppdrag
68320 Fastighetsförvaltning på uppdrag
 
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
 
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
691 Juridisk verksamhet
6910 Juridisk verksamhet
69101 Advokatbyråer
69102 Juridiska byråer
69103 Patentbyråer
69109 Övrig juridisk verksamhet
692 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
69201 Bokförings- och bokslutstjänster
69202 Revisionstjänster
69209 Övriga redovisningstjänster
 
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
701 Verksamheter som utövas av huvudkontor
7010 Verksamheter som utövas av huvudkontor
70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
702 Konsulttjänster till företag
7021 PR och kommunikation
70210 PR och kommunikation
7022 Konsultverksamhet avseende företags organisation
70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation
 
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
7111 Arkitektverksamhet
71110 Arkitektverksamhet
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d.
71121 Samhällsplanering
71122 Tekniska tjänster för anläggningsverksamhet
71123 Konstruktionstekniska tjänster
71124 VVS-teknisk planering
71125 Elteknisk planering
71126 Övriga byggtekniska tjänster
71127 Maskin- och processplanering
71129 Övriga tekniska tjänster
712 Teknisk provning och analys
7120 Teknisk provning och analys
71201 Bilbesiktning
71202 Övrig teknisk provning och analys
 
72 Vetenskaplig forskning och utveckling
721 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
7211 Bioteknisk forskning och utveckling
72110 Bioteknisk forskning och utveckling
7219 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
72191 Medicinsk forskning och utveckling
72192 Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling
72193 Teknisk forskning och utveckling
722 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
7220 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
 
73 Reklam och marknadsundersökning
731 Reklamverksamhet
7311 Reklambyråverksamhet o.d.
73111 Reklambyråer
73112 Direkt- och utomhusreklam
73119 Andra reklamtjänster
7312 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
732 Marknads- och opinionsundersökning
7320 Marknads- och opinionsundersökning
73200 Marknads- och opinionsundersökning
 
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
741 Specialiserad designverksamhet
7410 Specialiserad designverksamhet
74101 Grafisk design
74102 Inredningsplanering
74109 Industriell design o.d.
742 Fotoverksamhet
7420 Fotoverksamhet
74201 Fotografiateljéer
74202 Fotoframkallning
743 Översättning och tolkning
7430 Översättning och tolkning
74300 Översättning och tolkning
749 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
7490 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
74901 Programbyråer och managertjänster
74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 
75 Veterinärverksamhet
750 Veterinärverksamhet
7500 Veterinärverksamhet
75000 Veterinärverksamhet
 
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER
 
77 Uthyrning och leasing
771 Uthyrning och leasing av motorfordon
7711 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
7712 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
772 Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
7721 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
7722 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
7729 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
773 Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar
7731 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
77320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
7733 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
77330 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
7734 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
7735 Uthyrning och leasing av flygplan
77350 Uthyrning och leasing av flygplan
7739 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
774 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
7740 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
77400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
 
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
781 Arbetsförmedling och rekrytering
7810 Arbetsförmedling och rekrytering
78100 Arbetsförmedling och rekrytering
782 Personaluthyrning
7820 Personaluthyrning
78200 Personaluthyrning
783 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
7830 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
78300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
 
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
791 Resetjänster
7911 Resebyråverksamhet
79110 Resebyråverksamhet
7912 Researrangemang
79120 Researrangemang
799 Turist- och bokningsservice
7990 Turist- och bokningsservice
79900 Turist- och bokningsservice
 
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
801 Säkerhetsverksamhet
8010 Säkerhetsverksamhet
80100 Säkerhetsverksamhet
802 Säkerhetssystemtjänster
8020 Säkerhetssystemtjänster
80200 Säkerhetssystemtjänster
803 Spanings- och detektivverksamhet
8030 Spanings- och detektivverksamhet
80300 Spanings- och detektivverksamhet
 
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81100 Fastighetsrelaterade stödtjänster
812 Rengöring och lokalvård
8121 Lokalvård
81210 Lokalvård
8122 Rengöring och sotning av byggnader
81220 Rengöring och sotning av byggnader
8129 Annan rengöring
81291 Renhållning av gator och vägar
81299 Andra rengöringstjänster
813 Skötsel och underhåll av grönytor
8130 Skötsel och underhåll av grönytor
81300 Skötsel och underhåll av grönytor
 
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster
821 Kontorstjänster
8211 Kombinerade kontorstjänster
82110 Kombinerade kontorstjänster
8219 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
82191 Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster
82192 Postningstjänster
822 Callcenterverksamhet
8220 Callcenterverksamhet
82200 Callcenterverksamhet
823 Arrangemang av kongresser och mässor
8230 Arrangemang av kongresser och mässor
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
829 Andra företagstjänster
8291 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
82910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
8292 Förpackningsverksamhet
82920 Förpackningsverksamhet
8299 Övriga företagstjänster
82990 Övriga företagstjänster
 
O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
 
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
841 Offentlig förvaltning
8411 Övergripande offentlig förvaltning
84110 Övergripande offentlig förvaltning
8412 Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
84121 Administration av utbildning och kulturärenden
84122 Administration av hälsovård och socialskydd
8413 Administration av näringslivsprogram
84130 Administration av näringslivsprogram
842 Offentliga tjänster
8421 Utrikesförvaltning
84210 Utrikesförvaltning
8422 Totalförsvar
84220 Totalförsvar
8423 Rättskipning
84231 Rättsvård
84232 Fångvård
8424 Polisverksamhet
84241 Polisverksamhet
84242 Gränsbevakning och befolkningsskydd
8425 Brand- och räddningsverksamhet
84250 Brand- och räddningsverksamhet
843 Obligatorisk socialförsäkring
8430 Obligatorisk socialförsäkring
84301 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet
84302 Lagstadgad arbetspensionsförsäkring
84309 Övrig obligatorisk socialförsäkring
 
P UTBILDNING
 
85 Utbildning
851 Utbildning på förskolenivå
8510 Utbildning på förskolenivå
85100 Utbildning på förskolenivå
852 Utbildning på lägre grundnivå
8520 Utbildning på lägre grundnivå
85200 Utbildning på lägre grundnivå
853 Utbildning på högre grundnivå och på mellannivå
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning
85311 Utbildning på högre grundnivå
85312 Gymnasie utbildning
8532 Yrkesutbildning på mellannivå
85320 Yrkesutbildning på mellannivå
854 Utbildning på högre nivå
8541 Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)
85410 Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)
8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå
85420 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå
855 Vuxenutbildning och övrig utbildning
8551 Sport- och motionsutbildning
85510 Sport- och motionsutbildning
8552 Musik- och dansutbildning
85520 Musik- och dansutbildning
8553 Trafikskoleverksamhet
85530 Trafikskoleverksamhet
8559 Övrig utbildning
85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d.
85592 Utbildningscentraler
85593 Språkskolor och -institut
85599 Övriga utbildnings enheter
856 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
8560 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
 
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER
 
86 Hälso- och sjukvård
861 Sluten sjukvård
8610 Sluten sjukvård
86101 Egentliga sjukhustjänster
86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem
862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet
86210 Allmänpraktiserande läkarverksamhet
8622 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
86220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
8623 Tandläkarverksamhet
86230 Tandläkarverksamhet
869 Annan hälso- och sjukvård
8690 Annan hälso- och sjukvård
86901 Fysioterapi
86902 Laboratorieundersökningar
86903 Diagnostisk bildbehandling
86904 Sjuktransporttjänster
86909 Andra hälsovårdstjänster
 
87 Vård och omsorg med boende
871 Boende med sjuksköterskevård
8710 Boende med sjuksköterskevård
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre
87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)
872 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
8720 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning
87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder
87203 Anstalter för personer med missbruksproblem
87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem
873 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
8730 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
87301 Boende med särskild service för äldre
87302 Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning)
879 Annan vård och omsorg med boende
8790 Annan vård och omsorg med boende
87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård
87902 Mödra- och skyddshem
87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service
 
88 Öppna sociala insatser
881 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
8810 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer
88102 Dagverksamhet för äldre
88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer
88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer
889 Andra öppna sociala insatser
8891 Barndagvård
88911 Barndaghem
88919 Annan barndagvård
8899 Övriga öppna sociala instanser
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem
88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll
 
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID
 
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
900 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
9001 Artistisk verksamhet
90010 Artistisk verksamhet
9002 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
9003 Litterärt och konstnärligt skapande
90030 Litterärt och konstnärligt skapande
9004 Drift av teatrar, konserthus o.d.
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
 
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
910 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet
91010 Biblioteks- och arkivverksamhet
9102 Museiverksamhet
91020 Museiverksamhet
9103 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
9104 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
 
92 Spel- och vadhållningsverksamhet
920 Spel- och vadhållningsverksamhet
9200 Spel- och vadhållningsverksamhet
92000 Spel- och vadhållningsverksamhet
 
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
931 Sportverksamhet
9311 Drift av sportanläggningar
93110 Drift av sportanläggningar
9312 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
9313 Drift av gymanläggningar
93130 Drift av gymanläggningar
9319 Annan sportverksamhet
93190 Annan sportverksamhet
932 Fritids- och nöjesverksamhet
9321 Nöjes- och temaparksverksamhet
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
9329 Övrig fritids- och nöjesverksamhet
93291 Skid- och slalomanläggningar
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet
 
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET
 
94 Intressebevakning; religiös verksamhet
941 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
9411 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
94110 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
9412 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
94120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
942 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
9420 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
949 Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer
9491 Verksamhet i religiösa samfund
94910 Verksamhet i religiösa samfund
9492 Verksamhet i politiska organisationer
94920 Verksamhet i politiska organisationer
9499 Verksamhet i andra intresseorganisationer
94991 Organisationer som betjänar forskning och kultur
94999 Övriga organisationer
 
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning
9511 Reparation av datorer och kringutrustning
95110 Reparation av datorer och kringutrustning
9512 Reparation av kommunikationsutrustning
95120 Reparation av kommunikationsutrustning
952 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
9521 Reparation av hemelektronik
95210 Reparation av hemelektronik
9522 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
9523 Lagning av skodon och lädervaror
95230 Lagning av skodon och lädervaror
9524 Reparation av möbler och heminredning
95240 Reparation av möbler och heminredning
9525 Reparation av ur och guldsmedsvaror
95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
9529 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
95290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
 
96 Andra konsumenttjänster
960 Andra konsumenttjänster
9601 Tvätteriverksamhet
96011 Tvätteriverksamhet för företag
96012 Tvätteriverksamhet för hushåll
9602 Hår- och skönhetsvård
96021 Herr- och damfrisering
96022 Skönhetsvård
9603 Begravningsverksamhet
96030 Begravningsverksamhet
9604 Kroppsvård
96040 Kroppsvård
9609 Diverse övriga konsumenttjänster
96090 Diverse övriga konsumenttjänster
 
T FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
 
97 Förvärvsarbete i hushåll
970 Förvärvsarbete i hushåll
9700 Förvärvsarbete i hushåll
97000 Förvärvsarbete i hushåll
 
98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
981 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
9810 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
98100 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
982 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
9820 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
98200 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
 
U VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.
 
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
990 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
9900 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
 
X NÄRINGSGRENEN OKÄND
 
00 Näringsgrenen okänd
000 Näringsgrenen okänd
0000 Näringsgrenen okänd
00000 Näringsgrenen okänd

Retur