Näringsgrensindelningen 2008

Från huvudgrupper till lägre nivå och definitioner:

A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
B UTVINNING AV MINERAL
C TILLVERKNING
D FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
E VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING
F BYGGVERKSAMHET
G HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
H TRANSPORT OCH MAGASINERING
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
L FASTIGHETSVERKSAMHET
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER
O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
P UTBILDNING
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET
T FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
U VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.
X NÄRINGSGRENEN OKÄND

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikinfo > Klassificeringar > Ekonomiska klassificeringar > Näringsgrensindelningen 2008

Statistikinfo

Klassificeringar

 Ekonomiska klassificeringarHela klassificeringen

Sök upp från klassificeringen


Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter