78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008 (käytössä vuodesta 2009 alkaen)
 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
78Työllistämistoiminta
781Työnvälitystoiminta
7810Työnvälitystoiminta
78100Työnvälitystoiminta
782Työvoiman vuokraus
7820Työvoiman vuokraus
78200Työvoiman vuokraus
783Muut henkilöstön hankintapalvelut
7830Muut henkilöstön hankintapalvelut
78300Muut henkilöstön hankintapalvelut

78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut

Tähän kuuluu pitkäaikainen tai jatkuva henkilöstön hankinta asiakkaan yritystoimintaa varten. Henkilöstönhankintayritykset huolehtivat työnantajina asiakkaalle hankkimansa henkilöstön palkoista ja henkilöstöhallinnasta, mutta ne eivät ole vastuussa henkilöstön työnjohdosta tai valvonnasta asiakkaan tiloissa. Tällaiset henkilöstönhankintayritykset ovat usein erikoistuneet henkilöstön hankintaan tietyllä toimialalla toimiville yrityksille.

Henkilöstön hankintapalveluihin luokitellaan myös yritys, joka huolehtii toimeksiantaja/emoyrityksen koko työvoiman hankinnasta eikä palvele muita toimeksiantajia. Tähän kuuluu myös sellainen yritys joka tuottaa työvoimapalveluja useille samalla toimialalla toimiville asiakkaille, kun nämä ovat ulkoistaneet työvoiman hankinnan (esim. pitkäaikaiset sopimukset lääkäripäivystyspalveluiden järjestämisestä).

Tähän kuuluu:
- pitkäaikainen työvoiman liisaus
- pysyvä henkilöstönhankinta

Tähän ei kuulu:
- muun toiminnan yhteydessä tapahtuva henkilöstön hankinta, joka luokitellaan ko. toimintaan
- lyhytaikainen henkilöstön hankinta korvaamaan tai täydentämään asiakkaan tilapäistä työvoiman tarvetta (78200)

Jaa