70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
70Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
701Verksamheter som utövas av huvudkontor
7010Verksamheter som utövas av huvudkontor
70100Verksamheter som utövas av huvudkontor
702Konsulttjänster till företag
7021PR och kommunikation
70210PR och kommunikation
7022Konsultverksamhet avseende företags organisation
70220Konsultverksamhet avseende företags organisation

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

Denna grupp omfattar tillhandahållandet av råd och stöd till affärsföretag och andra organisationer avseende administration, t.ex. strategisk planering och organisationsplanering, finansieringsplanering och budgetering, mål och policy för marknadsföring, arbetskraftsplanering och praktik, produktionstidtabeller och övervakningsmetoder. Gruppen omfattar också övervakning och ledning av andra enheter inom samma företag eller bolag, dvs. verksamhet som utövas av huvudkontor.

Dela