68310 Fastighetsförmedling

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
LFASTIGHETSVERKSAMHET
68Fastighetsverksamhet
681Handel med egna fastigheter
6810Handel med egna fastigheter
68100Handel med egna fastigheter
682Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6820Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
68201Uthyrning av bostäder
68202Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
68209Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
683Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
6831Fastighetsförmedling
68310Fastighetsförmedling
6832Fastighetsförvaltning på uppdrag
68320Fastighetsförvaltning på uppdrag

68310 Fastighetsförmedling

Denna grupp omfattar tjänster som fastighetsförmedlingsbyråer tillhandahåller i anslutning till köp, försäljning och uthyrning av fastigheter, bostäder och semesteraktier, antingen på arvodes- eller avtalsbasis:
- förmedlingstjänster
- rådgivnings- och värderingsverksamhet

Omfattar inte:
- tjänster för byte av semesteraktier (79900)

Dela