6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
LFASTIGHETSVERKSAMHET
68Fastighetsverksamhet
681Handel med egna fastigheter
6810Handel med egna fastigheter
68100Handel med egna fastigheter
682Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6820Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
68201Uthyrning av bostäder
68202Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
68209Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
683Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
6831Fastighetsförmedling
68310Fastighetsförmedling
6832Fastighetsförvaltning på uppdrag
68320Fastighetsförvaltning på uppdrag

6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

Omfattar:
- uthyrning och förvaltande av egna eller hyrda fastigheter:
- uthyrning av hus och utrustade eller icke utrustade våningar eller lägenheter för mer permanent användning, normalt på månads- eller årsbasis (annan än egentlig hotellverksamhet)

Omfattar inte:
- drift av inkvarteringsanläggningar, campingplatser, uppställningsplatser för husvagnar och andra platser för kortvarig inkvartering (55)
- social inkvartering (t.ex. servicehus och -bostäder samt vård-, mödra- och åldringshem med vårdtjänster) (87)
- finansieringsleasing av fastigheter, inkl. av typen 'sale and lease back' (64910)

Dela