68209 Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
LFASTIGHETSVERKSAMHET
68Fastighetsverksamhet
681Handel med egna fastigheter
6810Handel med egna fastigheter
68100Handel med egna fastigheter
682Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6820Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
68201Uthyrning av bostäder
68202Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter
68209Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter
683Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
6831Fastighetsförmedling
68310Fastighetsförmedling
6832Fastighetsförvaltning på uppdrag
68320Fastighetsförvaltning på uppdrag

68209 Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter

Omfattar:
- uthyrning och förvaltning av egna eller leasade fastigheter:
- - andra än bostadsbyggnader, inkl. utställningslokaler, lagerlokaler och köpcentra
- - markfastigheter, såsom råmark, åker, skog o.d.

Omfattar också:
- uthyrning av försäljningsplatser för loppmarknad, torg o.d.

Omfattar inte:
- drift av inkvarteringsanläggningar, campingplatser, uppställningsplatser för husvagnar samt andra platser för kortvarig inkvartering (55)
- drift av lagerhotell (uthyrning av förråd och eventuella tilläggstjänster) (52100)
- finansieringsleasing av fastigheter, inkl. av typen 'sale and lease back' (64910)

Dela